Groepstherapie voor volwassenen met depressieve klachten

Voor wie?

Voor ieder die merkt dat ‘iets’ zich manifesteert of zich blijft voordoen, zich vertalend in bv sombere stemming of aanhoudende zwaarmoedigheid, gebrek aan energie in lusteloosheid of net meer onrust en irritatie ervarend, slechter slapen, verlies van gevoel van betekenis in het leven, binnen relaties of groeiend aangetaste zelfwaarde, donkere gedachten…
Kortom, wanneer u ervaart dat depressieve klachten uw dagelijks functioneren op het werk, binnen uw gezin of relatie(s) aanzienlijk hinderen en u dit wenst te adresseren in een groepstherapie, neem gerust contact op.

Groepstherapie kan in betekenisvolle aanvulling op individuele psychotherapie, of is sowieso voor ieder die de meerwaarde erkent van het in bijzijn van anderen -durven- spreken omtrent wat u affecteert. Het kan een uitdaging bieden om (terug) in verbinding en vertrouwen te pogen treden, met uzelf en anderen via diepgaander zelfonderzoek. Het kan via steun en herkenbaarheid, maar ook via confrontatie met wat zich emotioneel afspeelt binnenin en/in spiegelende feedback van groepsleden, ruimte maken voor uw specifieke verhaal, steeds verschillend ook van dat van de ander. De condities creëren om in dit contrast uw narratief en perspectief (terug) te kunnen vinden én voelen: hierop zetten we in!

Waar, wanneer en (om)kadering?

We komen samen met een vaste groep mensen (tussen de 6 à 8 personen) in het huis van De Sleutelbloem Kortrijk, Condédreef 12, dit gedurende 6 weken in 6 groepssessies van 1 uur.

Het groepstherapeutisch proces wordt adequaat begeleid door klinisch psycholoog en psychotherapeute Sofie Claerbout wie jarenlange ervaring kent, zowel ambulant als institutioneel, om werkzame dynamiek en/in emotionele veiligheid mogelijk te maken.
Er wordt in deze mede een intakegesprek voorzien ter kennismaking en verkenning wat de groep voor u kan betekenen.

Aanmelden

Aanmelden kan via het invullen van ons contactformulier of telefonisch op het nummer 0485 76 14 77 .

Tarief

Intakegesprek: 60 euro
Groepsaanbod: betreft 6 keer 40 euro / sessie, 240 euro – in engagement op voorhand te voldoen.