Groepstraining rond emoties

Wat?

Soms voelen kinderen zich niet zo goed. Ze zijn angstig, boos … of in de war. Het is niet altijd eenvoudig om met bepaalde gevoelens om te gaan. Ook als ouders is het niet altijd even makkelijk om te begrijpen wat er in uw kind omgaat. In deze groepstraining leren kinderen om te gaan met hun gevoelens. Ze leren wat emoties zijn, hoe deze te benoemen en ermee om te gaan. Deze training biedt een eerste kennismaking met therapie en gaat in op de gevoelswereld van kinderen. Het doel van deze training is samen met kinderen onze gevoelens bespreekbaar te maken en kijken hoe we met (lastige) gevoelens kunnen omgaan.

Wie?

Deze groepstherapie richt zich op kinderen van het 4de tot en met het 6de leerjaar die zich soms wat minder goed in hun vel voelen of moeite hebben met hun gevoelens te begrijpen of uiten. De groepstherapie biedt een eerste plaatsje voor uw kind om om te leren gaan met wat hij of zij voelt en hoe hierover gecommuniceerd kan worden.

Wanneer?

Woensdag van 13u tot 14u30.
07/02 - 21/02 - 06/03 - 20/03 - 17/04 - 08/05
De groepstraining gaat door in groepspraktijk De Sleutelbloem, Condédreef 12 te Kortrijk.

Kostprijs?

De totale kostprijs bedraagt €15 voor de 6 sessies samen.

Inschrijven kan via leonie@praktijkdesleutelbloem.be of yasmine@praktijkdesleutelbloem.be