Wie zijn we

De termen 'therapeut' en 'psychotherapeut' zijn in België (nog) niet erkend. Dit betekent dat iedereen zichzelf psychotherapeut of therapeut kan noemen, zelfs zonder enige scholing! Gezien wij veel belang hechten aan opleiding, volgde iedere psycholoog nog extra postgraduaten, permanente vormingen of doctoraatsopleidingen na de universitaire basisopleiding psychologie. Door onze continue scholing kunnen we elk onze expertise uitbouwen wat resulteert in verschillende specialisaties. We overleggen regelmatig, gezien een intensieve samenwerking tussen psychologen met een verschillende achtergrond een meerwaarde kan betekenen voor de begeleiding van elke cliënt.

Kortrijk

Condédreef 12 - 8500 Kortrijk

CONTACT

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be


OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)


LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 872111096
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk


ERVARING

 • Werkzaam  als doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC). 
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie

CONTACT

 • 0498/74.10.12
 • gaelle@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat forensische psychodiagnostiek & counseling (Thomas More)
 • Studiedagen en workshops


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Jongvolwassen, volwassenen en koppels
 • Problemen met agressiebeheersing naar de partner, gezinsleden of naar anderen toe, middelenmisbruik, verwerking van slachtofferschap, (seksueel/fysiek/psychisch) trauma, relatiebreuk of verlies, relationele problemen, seksuele (grensoverschrijdende) problemen (afwijkende seksuele fantasieën of gedragingen, seksuele verslaving,…)
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 892115465
   

ERVARING

 • Werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • ​Auteur van wetenschappelijke publicaties over psychische behoeftefrustratie, gepaard gaande emoties en relationele problemen (ontevredenheid en conflict) binnen partnerrelaties.

CONTACT

 • 0499/27.86.09
 • joke@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de gezondheidswetenschappen (UGent)
 • Systeemtherapeut i.o. (UGent)
 • Bijscholingen binnen de relatie-en gezinstherapie
 • Studiedagen en andere workshops aan Interactie-Academie (Antwerpen), School voor Relatietherapie (Antwerpen), Context (Leuven)


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Jongvolwassenen en volwassenen (relationele problemen, problemen gerelateerd aan rouw, trauma of verlies, identiteit, gender- en levensvragen, stressgerelateerde klachten zoals burnout, problemen gerelateerd aan zelfbeeld en zelfvertrouwen, keuzemoeilijkheden)
 • Koppels (communicatieproblemen, conflict, verder na ontrouw, echtscheiding, seksuele moeilijkheden, angst en vertrouwen, problemen gerelateerd aan ouderschap)
 • Gezinnen (problemen gerelateerd aan (her)opbouwen van gezinsrelaties, communicatieproblemen, conflict, opvoedingsproblemen, problemen gerelateerd aan rouw of verlies, omgaan met diagnoses)


LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 701114190
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Algemene Vergadering van SENSOA (Expertisecentrum Seksuele Gezondheid)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk


ERVARING

 • Werkzaam  als onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur ‘Seksuele gezondheid in Vlaanderen (2013 Uitgever: Academia Press)’
 • Auteur van wetenschappelijke publicaties over zwangerschap, infertiliteit en zwangerschapsafbreking
 • Gastspreker thema zwangerschapsafbreking
 • Practicumbegeleidster in de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

CONTACT

 • 0491/95.27.42
 • katrien@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Licentiaat in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Gedragstherapie (Ugent)
 • Bijscholingen (meerdaagse opleidingen) autismespectrumstoornissen
 • Studiedagen en workshops over ontwikkelingsstoornissen, emotieregulatie, gedragsmoeilijkheden


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen (kleuters en lagere school) met emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen (ass, adhd, leerproblemen, ontwikkelingsachterstand,...); opvoedingsondersteuning; psycho-educatie over autismespectrumstoornissen
 • Screening bij vermoeden van ontwikkelingsstoornissen (adhd, ass,..)


LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 0636742345
 • Intervisiegroep autisme in Sig


ERVARING

 • Reeds 20 jaar werkzaam  als psychologe in Centrum Ambulante Revalidatie te Aalst

CONTACT

 • 0479/52.64.73
 • brecht@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente Vorming Gedragstherapie volwassenen (UGent)
 • Frequente losse studiedagen om up to date te blijven met de recentste evoluties rond de behandeling van mensen met psychische/psychiatrische problemen.


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Jongvolwassenen en volwassenen: angstklachten met of zonder hyperventileren (specialiteit exposure bij fobieën en paniekklachten), dwangklachten, depressie, piekeren, negatief zelfbeeld, problemen gerelateerd aan traumatische ervaringen, problemen met middelen (alcohol, drugs, medicatie) en stress gerelateerde klachten zoals burnout.


LIDMAATSCHAPPEN

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer:881114278
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)


ERVARING

 • Werkzaam als klinisch psycholoog binnen het mobiel team acute zorg te Roeselare
 • Eerdere werkervaring in de psychiatrische ziekenhuizen Onze-Lieve-Vrouw van Vrede te Menen en Onze-Lieve-Vrouw te Brugge en in het Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch te Brugge

CONTACT

 • 0485/ 76 14 77
 • sofie@praktijkdesleutelbloem.be


OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (UGent).
 • Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie vr Volwassenen (UGent).
 • Postgraduaat hippotherapie (Artevelde Hogeschool Gent).
 • Talrijke congressen, studiedagen, workshops omtrent diverse psychologische problematiek.


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Persoonsgerichte, individueel afgestemde psychotherapie voor jongeren/jongvolwassenen en volwassenen. Wanneer u kampt met bepaalde klachten, hoe vaag dan ook, gebeurtenissen, levensthema's, 'iets' wat niet meer lukt, het gevoel niet meer goed in uw vel te zitten, vertwijfeling, tegenstrijdige emoties, 'iets' wat uw dagelijks functioneren of contact met anderen hindert.
 • Depressie – angst/paniek - burn-out – spanning/stress - rouwverwerking – hechtingsproblematiek – psychose – relationele moeilijkheden – middelenmisbruik – trauma – dwanggedachten/dwanghandelingen – piekeren – stemmingsschommelingen.
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 862115081
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


ERVARING

 • Kliniek Sint-Jozef, afdelingen: Eenheid Jongvolwassenen, Eenheid Jeugd Kortverblijf (adolescenten), Eenheid Psychosezorg, Eenheid Volwassenen Kortverblijf.
 • ’t Circuit vroeginterventie middelenmisbruik bij jongeren regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.
 • Mobiel Langdurig Team PRIT.

CONTACT

 • 0468/29.98.50
 • lore@praktijkdesleutelbloem.be


OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming psychoanalyse volwassenen  (Ugent)
 • Studiedagen en workshops
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Jongeren, jongvolwassenen en volwassenen
 • Emotionele / psychische moeilijkheden (angst, onrust, depressieve klachten, stress,…); moeilijkheden rond identiteit; psychosomatische klachten; mensen die te maken hebben (gehad) met fysiek, verbaal en seksueel geweld.
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 892112679
 • Lid van vzw Donorkind
   

ERVARING

 • Bijzondere jeugdzorgvoorziening MFC Meetjesland te Bassevelde
 • PC Caritas afdeling De Branding (For-k) te Melle
 • Bijzondere jeugdzorgvoorziening Sint-Jan-Baptist te Gent
 • Dominiek Savio Instituut te Gits (voorziening voor mensen met een beperking)

 

CONTACT

 • 0476/653308
 • nathalie@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Experiëntiële Therapie- Focus on Emotion Gent i.o
 • Opleiding Formation à l’écoute (Child Focus)
 • Opleiding Werken met culturele verschillen in de hulpverlening
 • Opleiding Families First (crisishulp)
 • Studiedagen en andere workshops
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen, jongeren en ouders (sociaal-emotionele problemen: rouw, depressie, angst, gedragsproblemen, agressie, sociale vaardigheden, eetproblemen, scheiding, dwang; ontwikkelingsproblemen: ASS, ADHD, tics, ODD, CD; opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen (sociaal- emotionele problemen zoals trauma en verlies, depressie, angst, zelfvertrouwen, relationele problemen)
 • Franstalige therapie mogelijk

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • ​Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 802115449


ERVARING

 • Child Focus
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) - Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
 • Project Gezinstherapie aan huis (OCMW) - Crisishulp aan huis
 • Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

CONTACT

 • 0478/48.13.64
 • noemie@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Bachelor in de logopedie (Artevelde Hogeschool Gent)
 • Licentiaat in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Experiëntiële Therapie voor kinderen en jongeren (Focus on Emotion Gent) i.o
 • Opleiding stress- en burn-out (Your Coach Gent)
 • Studiedagen en workshops over ontwikkelingsstoornissen, speltherapie, emotieregulatie en relaxatie.
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen, jongeren en ouders: sociaal-emotionele problemen (zoals rouw, depressie, angst, gedragsproblemen, agressie, sociale vaardigheden, eetproblemen, scheiding, dwang,...), ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD, tics, ODD, CD, hechting...), complexe leerproblemen en opvoedingsondersteuning.
 • Volwassenen: sociaal- emotionele problemen zoals trauma en verlies, depressie, angst, zelfvertrouwen, stress en burn-out.
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 802112753
 • Lid van de regionale psychologenkring 
   

ERVARING

 • Ruim 10 jaar werkervaring als psychologe - coördinator in Centrum Ambulante Revalidatie Ter Kouter te Deinze
 • Werkervaring binnen verscheidene revalidatiecentra (CAR Impuls te Gent, CAR De Schakel te Wetteren, CAR Ter Eecken te Oudenaarde, CAR De Locomotief te Ninove)

Contact

 • 0497/68.21.11
 • thibaut@praktijkdesleutelbloem.be
   

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie i.o. (Ugent)
 • Permanente vorming bemiddeling in familiezaken (Ugent & UA)
 • Systeemtherapeut i.o. (UGent)
 • Studiedagen en workshops
   

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen (relationele problemen, verwerkingsmoeilijkheden bij een relatiebreuk of scheiding, problemen gerelateerd aan rouw, trauma of verlies, sociale moeilijkheden)
 • Koppels (communicatieproblemen, conflict en ruzie, gevoelens van angst, verdriet en wantrouwen)
 • Ex-partners ((echt)scheiding, problemen gerelateerd aan ouderschap, echtscheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling)


Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 911119106
 • Lid van het forum bemiddeling Kortrijk


Ervaring

 • Werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur Gerechtelijke bemiddeling (2016 Uitgever: die Keure)
 • Gastspreker thema alternatieve conflictoplossing
 • Practicumbegeleiding in de masteropleiding klinische psychologie

CONTACT

0486/02.86.58
sabine@praktijkdesleutelbloem.be
 

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Permanente vorming gedragstherapie (VGCT)
 • Studiedagen en bijscholingen mbt gezinsbehandeling, ouderbegeleiding, diagnostiek...
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

kinderen (lagere school), adolescenten en jongolwassenen: 

 • Ontwikkelingsproblemen (autismespectrum, ADHD, leerproblemen, gedragsproblemen)
 • Emotionele problemen (angst, rouw, ..) 
 • Opvoedingsondersteuning en psycho-educatie (tov ouders)
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT)
   

ERVARING

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie Amsterdam (Bascule, Mobiel crisisteam)
 • Arkin (Amsterdam)
 • Multi-systeemtherapeut bij GGZ De Viersprong (Amsterdam)

CONTACT

 • 0474/61.99.61
 • emma@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming psychotherapeut i.o. (Ugent)
 • PPak Gent
 • Studiedagen


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen
 • Angst en stemmingsklachten (depressie, rouw, stress, burn-out…)
 • Trauma, rouw- en verlieservaringen
 • Lichamelijke en psychosomatische klachten
 • Relationele- en identiteitsproblemen (zelfvertrouwen, faalangst, gedragsproblemen, (interne) conflicten, vragen rond gender…)
 • Autisme


LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 902114528


ERVARING

 • Ervaring als zelfstandig klinisch psycholoog
 • Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart, Ieper
 • Klinisch psycholoog AZ Jan Yperman

CONTACT

 • 0496/55.80.05
 • eline@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Workshops m.b.t. emotieregulatie bij kinderen en jongeren, speltherapie, oudertraining, motivationele gespreksvoering... (Ugent)
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen, jongeren en hun ouders: Sociaal-emotionele problemen, gedragsmoeilijkheden, moeilijkheden op vlak van schools leren, ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning.
 • Jongvolwassenen: sociaal-emotionele problemen zoals angst, stress, gevoel vast te zitten, depressie, relationele problemen, negatief zelfbeeld, trauma en verlies...
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942122758
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)
   

ERVARING

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent
 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

CONTACT

 • 0494/07.60.17 - lisa@praktijkdesleutelbloem.be
 • Erkend diëtiste:5-64498-42-601


OPLEIDING

 • Professionele bachelor Voedings- en dieetkunde
 • Certificaat kindervoeding en kinderdiëtetiek (basis) - Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Studiedagen en workshops over vegetarische voeding, emotioneel eten, motiverende gespreksvoering, autisme en eetproblemen, kindervoeding en kinderdiëtetiek, kinderen en jongeren met overgewicht.


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Gezond eten en afslanken, zowel bij kinderen als volwassenen
 • Educatie en begeleiding omtrent cholesterol, diabetes, intoleranties, maag- en darmproblemen, vegetarische voeding, kinderen en jongeren bij selectief eten en eetproblemen, …
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
 • Lid van de commissie duurzaamheid binnen de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

CONTACT

 • 0456/11 50 77
 • sharon@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Bachelor maatschappelijk werk (Hogeschool Gent)
 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Systeemtherapie (IPRR, Mechelen)
 • Studiedagen en andere workshops
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Jongvolwassenen (+18), volwassenen en ouderen aan de hand van individuele en/of partnergesprekken ivm psychosociale zorgen, innerlijke conflicten, identiteitsvragen, relatieproblemen, ...
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 892113903
   

ERVARING

 • WZC Huize Ter Walle
 • Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge en Psychosociaal Revalidatiecentrum Mirabello

Contact

 • 0484/17.39.12
 • leonie@praktijkdesleutelbloem.be


Opleiding

 • master in de Klinische psychologie (Ugent)
 • diverse studiedagen
   

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen en jongeren (en hun ouders):
  -sociaal-emotionele problemen: angst, woedebuien, depressieve stemming/klachten,  gedragsproblemen, selectief eetgedrag, dwang, spanning, selectief mutisme …
  -ontwikkelingsmoeilijkheden: tics, slaapproblemen, enuresis & encopresis, …
  -opvoedingsondersteuning
   

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 962123877
   

Ervaring

 • Universitair centrum Kind & Adolescent, te Gent

CONTACT

 • daphne@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0474/63.31.56
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Master in gender en diversiteit (Ugent)
 • Studiedagen en workshops
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 922123492


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Volwassenen (depressieve gevoelens, stress, angst, faalangst, laag zelfbeeld, piekeren, eenzaamheid, genderidentiteit…)
 • Koppels (relationele moeilijkheden, conflict, communicatiemoeilijkheden, vertrouwen, relatiebreuk…)


ERVARING

 • Psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie (Kortrijk), eenheid angst- en stemmingsstoornissen

Roeselare

Hortensiastraat 12 - 8800 Roeselare

CONTACT

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 872111096
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk
   

ERVARING

 • Werkzaam  als doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC).
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie

CONTACT

 • 0494/44.40.14
 • leen@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie (Ugent)
 • Bijscholing/meerdaagse workshop speltechnieken vanuit gedragstherapeutische visie
 • Studiedagen en workshops over diverse thema’s: ontwikkelingsstoornissen, emotionele problemen, gedragsproblemen, hechting, rouw,...


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen (kleuters en lagere school) met ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornissen, ADHD, leerproblemen, gedragsproblemen…) en emotionele problemen (angst, rouw,…)
 • Ouders (opvoedingsondersteuning, psycho-educatie)


LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer: 872111731
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk
 • Intervisiewerkgroep ADHD in Sig


ERVARING

 • Werkzaam als klinisch psychologe - coördinator in Centrum voor Ambulante Revalidatie BOLT te Drongen (sinds 2010)

CONTACT

 • 0493/18.55.88
 • stefanie@praktijkdesleutelbloem.be
 • visum: 277582


OPLEIDING

 • Bachelor in de toegepaste psychologie (Vives Kortrijk)
 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Systeemtherapeut i.o. (Interactie-Academie vzw, Antwerpen)
 • Vorming ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ (Interuniversitaire opleiding)
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Individuen (relationele problemen, verwerkingsmoeilijkheden bij een relatiebreuk of een scheiding, sociale moeilijkheden)
 • Koppels (communicatiemoeilijkheden, conflicten en ruzies, gevoelens van spanning, verdriet en wantrouwen)
 • Gezinnen (crisissituaties, opvoedingsproblemen, spanningen tussen gezinsleden, moeilijkheden bij echtscheidingen of nieuw samengestelde gezinnen)
 • Rookstopbegeleiding


LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 902114211
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)


ERVARING

 • VZW Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen
 • Kliniek Sint-Jozef (Pittem) - AZ Sint-Jan (Brugge) - AZ Groeninge (Kortrijk)
 • Psychosociaal revalidatiecentrum TOV vzw (Roeselare)

CONTACT

 • 0472/51.25.14
 • lieslot@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming psychotherapeut i.o. (Ugent)
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Jongvolwassenen en volwassenen
 • Diverse angstklachten, depressieve kenmerken, piekerproblemen, stress, onrust
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 922116169
   

ERVARING

 • Bijzondere jeugdzorgvoorziening de Walhoeve vzw
 • Eerstelijnspsycholoog regiohuis HAKI (Ingelmunster)

CONTACT

 • 0474/100 680
 • horanka@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Vorming ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ (Interuniversitaire opleiding)
 • Bijscholingen binnen de Motiverende Gespreksvoering
 • Studiedagen en andere workshops
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

Volwassenen

 • Problemen met verslaving (alcohol, softdrugs, ...)
 • Depressieve en stemmingsklachten en burn out
 • Angst en paniekaanvallen, sociale angst, laag zelfbeeld
 • Stress en psychosomatische klachten (tinnitus, slaapproblemen, spanningsklachten, ...)
 • Rookstopbegeleiding

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 942118506
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
   

ERVARING

 • Kliniek Sint-Jozef Pittem
 • Arbeidscoach GGZ - vzw TOV Rumbeke
 • Gezondheidspsychologe - AZ Delta Roeselare

CONTACT

 • 0495/30.87.25
 • hanne@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Cognitief gedragstherapeut i.o.
 • Bachelor in het sociaal werk (Arteveldehogeschool Gent)
 • Studiedagen met betrekking tot diagnostiek, ontwikkelingsproblemen, ouderbegeleiding…
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen, jongeren en ouders; Sociaal-emotionele moeilijkheden: depressie, angst, gedragsproblemen, sociale vaardigheden, zelfbeeld, hoogbegaafdheid – Ontwikkelingsproblemen: concentratiemoeilijkheden, ASS, ODD… – Opvoedingsondersteuning en psycho-educatie.
 • Jongvolwassenen en volwassenen met emotionele moeilijkheden (depressieve klachten, angst, stress, …)
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer: 932118680


ERVARING

 • Klinisch psycholoog - Kinderpsycholoog AZ Damiaan
 • Ervaring hoogbegaafdheid (Aartrijke)
 • Pedagogisch medewerker (Oostende)

CONTACT 

 • 0498/66.84.15
 • anke@praktijkdesleutelbloem.be


OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Contextuele Therapie i.o. (Artevelde Gent)
 • Permanente vorming “forensische gedragswetenschappen” (Ugent)
 • Studiedagen en andere workshops m.b.t. stresshantering, omgaan met agressie,..


DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Individuen: sociaal – emotionele moeilijkheden (depressie, angst, zelfbeeld, identiteitsontwikkeling, stress, burn-out, psychosomatische klachten, eetproblematiek, relationele en/of intergenerationele moeilijkheden,..)
 • Koppels (structurele en communicatiemoeilijkheden, spanningen en conflicten, verstoorde balansen, wantrouwen,..)
 • Gezinnen (hechtingsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, spanningen tussen gezinsleden, omgaan met rouw en verlies, moeilijkheden bij echtscheidingen, (her)opbouwen van gezinsrelaties,...)


LIDMAATSCHAPPEN

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 922116058
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


ERVARING

 • Begeleider niet- begeleide minderjarigen, Fedasil
 • Crisispsycholoog bij de lokale politie
 • Werkzaam als zelfstandig klinisch psycholoog sinds 2016

CONTACT

 • 0491/74 08 21
 • justine@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten (KULeuven)
 • Opleiding beantwoorder chat Awel
 • Verschillende vormingen en studiedagen: Jongeren en veerkracht, studiedag van vertrouwenscentrum kindermishandeling en basisopleiding suïcidepreventie, enz..
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsproblemen…) en sociaal-emotionele problemen (zelfbeeld, sociale vaardigheden, angst, depressieve klachten,…)
 • Ouders (opvoedingsondersteuning)
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 952122629
   

ERVARING

 • OC Sint-Idesbald, Ten bunderen
 • CGG Largo, ervaring met diverse problematieken
 • vrijwilliger Awel (chat)

CONTACT

 • 0497/25.14.30
 • marie@praktijkdesleutelbloem.be


OPLEIDING

 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Verschillende opleidingsdagen: oa Non verbale expressie in klinische psychotherapie; Uitdagingen voor herstel van verslaving: de rol van behandeling, zelfhulp en andere mechanismen die tot verandering leiden, enz..
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • Volwassenen (sociale vaardigheden, rouw, angst, depressie, stress/onrust, middelenmisbruik, trauma, piekeren, relationele problemen, verwerkingsmoeilijkheden bij een relatiebreuk of scheiding)
 • Koppels (communicatiemoeilijkheden, conflicten, gevoelens van spanning, verdriet en wantrouwen)
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942119541
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
   

ERVARING

 • Kliniek Sint-Jozef Pittem

CONTACT

 • nele@praktijkdesleutelbloem.be - 0494/64.75.39
 • Erkend diëtiste – diabeteseducator:  RIZIV 5 61478 55 701
   

OPLEIDING

 •  Professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat diabeteseducator (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Vorming “Tabakologie en Rookstopbegeleiding” (interuniversitaire opleiding)
 • Studiedagen en bijscholingen i.v.m. motiverende gespreksvoering, diabetes, laag FODMAP-dieet, glutenintolerantie, nutritie, voeding en burn-out, …
 • Intervisies
   

DOELGROEP en SPECIALISATIES

 • Overgewicht en/of obesitas (volwassenen en kinderen)
 • Ondergewicht
 • EMO-eten
 • Rookstopbegeleiding
 • Diabeteseducatie (in kader van voortraject/zorgtraject diabetes type 2)
 • Voedingsaanpassingen bij diabetes type 1 en type 2, cholesterolproblematiek, hart- en vaataandoeningen, voedingsallergieën en intoleranties, maag- en darmproblematiek, laag FODMAP-dieet, nierfunctiestoornissen, kanker, eetstoornissen, vegetarisme, zwangerschap, …
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • VBVD – Vlaamse Beroepsvereniging van diëtisten
 • Diabetesliga
 • Vlaamse coeliakievereniging
 • Eetexpert
   

ERVARING

 • Diëtiste oncologie (AZ Sint-Lucas, Brugge)
 • Teamhoofd maaltijdzorg (Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare)
 • Zelfstandig diëtiste-diabeteseducator-tabakoloog

CONTACT

 • 0473/46.26.13
 • valerie@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Bachelor in de toegepaste psychologie (VIVES)
 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie i.o. (KU Leuven)
 • Opleidingsdagen en workshops
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

 • (Jong)volwassenen en ouderen: klachten van stress, depressieve gevoelens, (sociale) angsten, verdriet, zingeving en zingevingsvragen, laag zelfbeeld, faalangst, piekeren, negatief lichaamsbeeld, rouwverwerking, traumaverwerking, middelenmisbruik, onzekerheid over seksuele thema's, eenzaamheid, echtscheiding en identiteitsproblemen
 • Koppels: communicatiemoeilijkheden, gevoelens van spanningen, thema's rond seksualiteit, vertrouwen en wantrouwen
 • Gezinnen: familiale moeilijkheden, spanningen tussen gezinsleden, opvoedingsproblemen, kind-ouder problemen en moeilijkheden bij echtscheidingen of bij nieuw samengestelde gezinnen
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 932119455
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
   

ERVARING

 • Psycholoog PZ Onzelievevrouw Brugge

CONTACT

 • 0492/41.89.92
 • sarabeth@praktijkdesleutelbloem.be
   

OPLEIDING

 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Howest)
 • Master in de Klinische Psychologie (UGent)
 • Diverse studiedagen
   

DOELGROEP EN SPECIALISATIES

Kinderen, jongeren en hun ouders

 • Sociaal-emotionele moeilijkheden: angst, dwang, depressieve klachten, gedragsproblemen, sociale vaardigheden, selectief mutisme, eetmoeilijkheden…
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden: concentratiemoeilijkheden, tics, ASS, AD(H)D…
 • Opvoedingsondersteuning en psycho-educatie
   

LIDMAATSCHAPPEN

 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 932124439


ERVARING

 • Universitair centrum Kind & Adolescent, te Gent