Doelgroep

Een bemiddelaar in familiezaken helpt bij het onderhandelen over en het opstellen van een ouderschapsovereenkomst of van een overeenkomst in het geval van echtscheiding. Een bemiddelaar helpt dus bij het op papier zetten van afspraken omtrent de verdeling van goederen en van afspraken omtrent de kinderen (ouderlijk gezag, verblijf en financiële afspraken). De bemiddelaar werkt voor beide partijen samen en houdt bovendien rekening met de belangen van de kinderen.
 

Werkwijze

Het eerste gesprek is een informatie- en kennismakingsgesprek: enerzijds wordt nagegaan wat uw vraag precies is en anderzijds wordt uitgelegd wat bemiddeling kan bieden. Indien vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden, worden de gemaakte afspraken ondertekend in een bemiddelingsprotocol.
In de eigenlijk bemiddeling wordt de nodige informatie verzameld en kunnen beide partijen hun standpunt verwoorden. Samen met de bemiddelaar wordt op zoek gegaan naar welke bezorgdheden en belangen achter deze standpunten schuilgaan. Een verzoek om co-ouderschap kan bijvoorbeeld  volgende bezorgdheden betekenen: “ik wil dat mijn kinderen mama en papa even goed kennen” of “ik wil ervoor zorgen dat mijn kinderen zich op twee plaatsen evenveel thuis kunnen voelen” of “ik wil er zowel zijn op leuke als op minder leuke momenten voor de kinderen”. Samen met de bemiddelaar worden deze achterliggende betekenissen dus verduidelijkt en wordt nagegaan welke gemeenschappelijke of verzoenbare betekenissen beide partijen hebben. Deze betekenissen worden dan meegenomen om na te denken over oplossingen.
Indien de bemiddeling resulteert in een overeenkomst op papier kan die ter homologatie worden voorgelegd aan de rechtbank.
 

Tarieven

Gesprekken: €80/uur
Uitschrijven overeenkomst:
Opmaak van een bemiddelingsakkoord in het kader van een EOT met  kinderen: 200€
Opmaak van een bemiddelingsakkoord in het kader van een EOT zonder kinderen: 150€
Opmaak van een ouderschapsovereenkomst: 150€ pp
De kosten worden in principe evenredig tussen de partijen verdeeld, tenzij anders overeengekomen.
U kan eveneens via rechtsbijstand beroep doen op een bemiddelaar. Het systeem van rechtsbijstand zorgt ervoor dat de overheid een deel of alle kosten verbonden aan de bemiddeling in uw plaats vergoedt. Wij helpen u bij het opmaken van een verzoek voor rechtsbijstand.

Meer info over bemiddeling en het systeem van rechtsbijstand is te vinden op

https://www.fbc-cfm.be/nl
https://www.bemiddelingvzw.be/