Kwaliteit

De termen 'therapeut' en ‘coach’  zijn in België niet erkend. Dit betekent dat iedereen zichzelf coach, mental coach, life coach, kindercoach, therapeut of koppeltherapeut kan en mag noemen, zelfs zonder enige scholing of werkervaring. De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd. Niet iedereen mag zich dus zo noemen. Een psycholoog heeft een universitair diploma in de psychologie en kan werken als therapeut of psychotherapeut. Ook het woord 'psychotherapeut' is beschermd. 'Psychotherapeuten' volgden een bijkomende postgraduaat zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, systeemtherapie, psychodynamische therapie.. .

Gezien wij veel belang hechten aan opleiding, volgde/volgt iedere psycholoog uit ons team extra postgraduaten, permanente vormingen of doctoraatsopleidingen na de universitaire basisopleiding psychologie. Door onze continue scholing kunnen we elk onze expertise uitbouwen wat resulteert in verschillende specialisaties. We overleggen regelmatig, gezien een intensieve samenwerking tussen psychologen met een verschillende achtergrond een meerwaarde kan betekenen voor de begeleiding van elke cliënt.