Visie

Kwalitatieve zorg op maat aanbieden is voor ons centraal in onze werking. Wij werken vanuit diverse therapeutische invalshoeken omdat we ervan overtuigd zijn dat een intensieve samenwerking tussen therapeuten met een verschillende achtergrond een belangrijke meerwaarde kan zijn voor de begeleiding van elke cliënt. Wij plegen daarom regelmatig overleg. Wij scholen ons allen ook zeer frequent bij om op de hoogte te blijven van de recentste wetenschappelijke inzichten en therapeutische technieken. De aangewende technieken zijn wetenschappelijk ondersteund.
We streven naar langdurige verandering maar houden onze interventies zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Wij werken nauw samen met artsen, verwijzers en andere betrokken professionals, steeds met inachtneming van beroepsgeheim, privacy en patiëntenrechten