Het team

Filter op:

Kortrijk

Condédreef 12 - 8500 Kortrijk

Meer weten over Sophie
close

Sophie Vandenbroucke

Contact

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: angst, psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 872111096
 • Visumnummer 278125
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Praktijkassistent Universiteit Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC). 
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie
Meer weten over Thibaut
close

Thibaut Demeyere

Contact

 • 0497/68.21.11
 • thibaut@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming bemiddeling in familiezaken (Ugent & UA)
 • Systeemtherapeut  (UGent)
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Bemiddeling

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Erkenningsnummer psychologencommissie 911119106
 • Visumnummer 262131
 • Lid van het forum bemiddeling Kortrijk

Ervaring

 • Werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur Gerechtelijke bemiddeling (2016 Uitgever: die Keure)
 • Gastspreker thema alternatieve conflictoplossing
 • Practicumbegeleiding in de masteropleiding klinische psychologie
Meer weten over Emma
close

Emma Braem

Contact

 • 0474/61.99.61
 • emma@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming psychotherapeut (Ugent)
 • PPak Gent
 • Studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen
 • Angst en stemmingsklachten (depressie, rouw, stress, burn-out…)
 • Trauma, rouw- en verlieservaringen
 • Lichamelijke en psychosomatische klachten
 • Relationele- en identiteitsproblemen (zelfvertrouwen, faalangst, gedragsproblemen, (interne) conflicten, vragen rond gender…)
 • Autisme

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 902114528
 • Visumnummer 264654

Ervaring

 • Ervaring als zelfstandig klinisch psycholoog
 • Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart, Ieper
 • Klinisch psycholoog AZ Jan Yperman
Meer weten over Isabel
close

Isabel Vandenbogaerde

Contact

 • 0474/66.60.57
 • isabel@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie (Katholieke Hogeschool Kortrijk)
 • Master in de klinische psychologie (UGent)
 • Master in Gender en Diversiteit (Inter-universitaire opleiding)
 • Doctor in de sociale gezondheidswetenschappen (VUB) en in de gezondheidswetenschappen (UGent)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders: sociale, emotionele en gedragsmoeilijkheden (angst, spanning, stress, faalangst, laag zelfbeeld, emotieregulatie, sociale vaardigheden, …); ontwikklingsproblemen (ASS, AD(H)D, …) en opvoedingsondersteuning
 • Volwassenen: sociaal-emotionele problemen zoals laag zelfbeeld, onzekerheid, zelfvertrouwen, rouw, verlies, piekeren, angst, stress en burn-out, spanningsklachten, slaapproblemen, chronische aandoeningen, …

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Erkenningsnummer psychologencomissie 922118354
 • Visumnummer: 263600

Ervaring

 • Wetenschappelijk onderzoeker in levenseindezorg, meer specifiek over vroegtijdig zorgplanningsgesprekken bij personen met een chronische aandoening zoals ALS, dementie en kanker én hun naasten
 • Psycholoog in BuSo Egmont en Hoorn
Meer weten over Léonie
close

Léonie De Ruytter

Contact

 • 0484/17.39.12
 • leonie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • master in de Klinische psychologie (Ugent)
 • postgraduaat cognitieve gedragstherapie i.o.
 • diverse studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen en jongeren (en hun ouders):
  -sociaal-emotionele problemen: angst, woedebuien, depressieve stemming/klachten,  gedragsproblemen, selectief eetgedrag, dwang, spanning, selectief mutisme …
  -ontwikkelingsmoeilijkheden: tics, slaapproblemen, enuresis & encopresis, …
  -opvoedingsondersteuning
 • Volwassenen: stressgerelateerde klachten en burnout

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 962123877
 • Visumnummer 274885

Ervaring

 • Universitair centrum Kind & Adolescent, te Gent
Meer weten over Laura
close

Laura Page

Contact

 • 0499/14.35.50
 • Laura@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Maatschappelijk Werk (Artevelde Hogeschool) (2006) 
 • ​Klinische Psychologie (UGent) (2010)
 • Permanente Vorming Psychoanalytische Psychotherapie (UGent) (2019)

Doelgroep en expertise

 • Jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Het lijden kan gaan over angsten (dit is heel ruim en kan gaan van existentiële angsten, maar ook piekeren en dwanggedachten en -handelingen), depressieve gevoelens, worstelen met levensvragen, traumaverwerking, problemen rond hechting, relationele problemen, slaapproblemen, eetstoornissen, identiteitsvragen en problemen op het werk.
   
 • Therapievorm: individuele psychotherapie. Het doel van de therapie is vooral een ruimte bieden om het vrij spreken te kunnen installeren. Het vrij spreken maakt mogelijk dat u meer woorden kunt geven aan het lijden waarmee u worstelt. Op deze manier kunnen er openingen gecreëerd worden in systemen die vast lijken te lopen. Daarnaast kunnen situaties die onoplosbaar zijn, op een persoonlijke manier misschien hanteerbaarder worden. Het doel is dat er een eigen gecreëerde oplossing ontstaat, zodat het lijden voor u vermindert.

Lidmaatschap

 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 852111832
 • Visumnummer: 275722

Ervaring

 • DVC De Triangel als begeleider voor mensen met een mentale beperking die zelfstandig wonen
 • Psycholoog-psychotherapeut in De Cirkel
Meer weten over Ruth
close

Ruth Loosvelt

Contact

 • 0472/96.13.37
 • Ruth@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente Vorming Gedragstherapie volwassenen (UGent)
 • Frequente studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.
 • Angstklachten met of zonder hyperventileren, dwangklachten, sociale angst
 • Depressie, piekeren, negatief zelfbeeld
 • Stressgerelateerde klachten, slaapstoornissen, burn-out
 • Eetstoornissen en gewichtsproblemen
 • Problemen gerelateerd aan traumatische ervaringen

Lidmaatschappen

 • Erkenningnummer psychologencommissie 88111154
 • Visumnummer 284093
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Ervaring

 • Werkzaam als klinisch psycholoog in het Jan Yperman Ziekenhuis
 • Eerdere werkervaring in UPC KULeuven, ZNA Antwerpen en AZ groeninge
Meer weten over Sofie
close

Sofie Claerbout

Contact

 • 0485/ 76 14 77
 • sofie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (UGent).
 • Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie vr Volwassenen (UGent).
 • Postgraduaat hippotherapie (Artevelde Hogeschool Gent).
 • Talrijke congressen, studiedagen, workshops omtrent diverse psychologische problematiek.

Doelgroep en specialisaties

 • Persoonsgerichte, individueel afgestemde psychotherapie voor jongeren/jongvolwassenen en volwassenen. Wanneer u kampt met bepaalde klachten, hoe vaag dan ook, gebeurtenissen, levensthema's, 'iets' wat niet meer lukt, het gevoel niet meer goed in uw vel te zitten, vertwijfeling, tegenstrijdige emoties, 'iets' wat uw dagelijks functioneren of contact met anderen hindert.
 • Depressie – angst/paniek - burn-out – spanning/stress - rouwverwerking – hechtingsproblematiek – psychose – relationele moeilijkheden – middelenmisbruik – trauma – dwanggedachten/dwanghandelingen – piekeren – stemmingsschommelingen.

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 862115081
 • Visumnummer 262833
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


ERVARING

 • Kliniek Sint-Jozef, afdelingen: Eenheid Jongvolwassenen, Eenheid Jeugd Kortverblijf (adolescenten), Eenheid Psychosezorg, Eenheid Volwassenen Kortverblijf.
 • ’t Circuit vroeginterventie middelenmisbruik bij jongeren regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.
 • Mobiel Langdurig Team PRIT.
Meer weten over Lisa
close

Lisa Demeulenaere

Contact

 • lisa@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0486/14.09.50

Opleiding

 • Master klinische psychologie
 • Postgraduaat: Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie i.o.
 • Duplomethodiek
 • Introductie tot systeemtherapie
 • Meerdere studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • (jong)volwassenen met stemmingsklachten, angst (faalangst, sociale angst), burn-out, enkelvoudig trauma, assertiviteit / geweldloos communiceren / grenzen stellen,  problemen in relatie tot anderen,  zelfbeeld / zelfvertrouwen / identiteit, stresshantering
 • structurele begeleiding bij AD(H)D
 • workshops (groepstherapie) rond assertiviteit en relaxatie

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: 932116600
 • Visumnummer: 262993 

Ervaring

 • Dagziekenhuis Az groeninge de Bres
 • Zelfstandige groepspraktijk 
Meer weten over Eline
close

Eline Ostyn

Contact

 • 0496/55.80.05
 • eline@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (UGent, 2012-2018)
 • Experiëntieel-cliëntgericht psychotherapeut i.o. (KU Leuven i.s.m. Focus on Emotion, 2020-2022)
 • Diverse workshops, studiedagen en literatuur, waaronder: trauma en het lichaam (o.a. drie-daagse summit o.l.v. Netwerk Kinderenjongerenbegeleiders), polyvagaal theorie, Emotionally Focussed Therapy (KU Leuven), focussing (KU Leuven), familieopstellingen (workshops bij centrum Open Mind), werken met beeldtaal Duplo (vorming door Freya Vandenbossche)
 • Supervisie in het begeleiden van traumagerelateerde klachten en emotionele processen (2021-heden)

Doelgroep en specialisaties

 • Psychotherapie voor jongeren en jongvolwassenen: sociaal-emotionele problemen zoals emotionele overspoeling en/of emotionele afvlakking (numbness), gevoel ‘vast’ of ‘niet goed in je vel’ te zitten of in een neerwaartse spiraal te zitten, spanning, stress, terugkerende of toenemende frustraties/agitatie/woede, angst/paniek, depressieve symptomen; relationele moeilijkheden, hechtingsproblemen (bv. bindingsangst of verlatingsangst); negatief zelfbeeld (interne criticus); trauma; verlieservaringen; existentiële vertwijfelingen; identiteitsvraagstukken; psychosomatische klachten;…

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942122758
 • Visumnummer 261273
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Ervaring

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent, opnameafdeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
Meer weten over Yasmine
close

Yasmine Dilles

Contact

 • 0456/61.27.05
 • yasmine@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 992135325
 • Visumnummer 373631
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen met sociaal-emotionele  en gedragsmoeilijkheden (depressieve klachten, (faal)angst, spanning/stress, negatief zelfbeeld, emotieregulatie, sociale vaardigheden...); ontwikkelingsproblemen (autismespectrum, adhd...), leermoeilijkheden
 • Diagnostiek bij vermoeden van ontwikkelingsstoornissen

Ervaring

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent
Meer weten over Camille
close

Camille D'hulst

 

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)

Doelgroep

 • Groepswerking: Kinderen en hun ouders
  .

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie 982133647
 • Visumnummer 342658

Ervaring

 • De Praatdoos Melle
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie Twoape Ieper
 • Liaison Kinderpsychiatrie Jan Yperman Ziekenhuis Ieper

 

Meer weten over Hilde
close

Hilde Ackaert

Contact

 • Hilde@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor toegepaste psychologie Vives Kortrijk
 • Master in de Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
 • Postgraduaat inspirerend coachen
 • Studiedagen en bijscholingen i.v.m. positieve psychologie, geweldloze communicatie, burn-out, ACT,…

Doelgroep en specialisatie

 • Als psycholoog heb ik een ruime ervaring in het professioneel begeleiden van jongvolwassenen en volwassenen die klachten ervaren die gerelateerd zijn aan stress, burn-out, bore-out, loopbaan, werk-privé balans, hoog sensitiviteit, communicatie, conflicten, (faal)angst, assertiviteit, overspannenheid, perfectionisme, persoonlijke ontwikkeling, piekeren, re-integratie bij ziekte, zelfzorg,…
 • Zit je met andere issues waar u graag rond gecoacht wil worden? Dan kan ik jou zeker verder helpen.

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer  902123568
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen

 

Meer weten over Robbe
close

Robbe Dhaese

Contact

 • Robbe@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0471/56.54.34

Opleiding

 • Bachelor in de psychologie (UGent)
 • Master in de klinische psychologie (UGent)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen
 • Jong-volwassenen

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie 1140329

Ervaring

 • PTC Rustenburg (individuele en groepsgesprekken)

 

Meer weten over Nora
close

Nora Verheije

Contact

 • nora@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0493/46.47.79

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)

Lidmaatschappen

 • Visumnummer 404282
 • Psychologencommissie 992139340
 • Vlaamse Vereniging  van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen en koppels
 • Migratieachtergrond
 • Angst en stemmingsklachten (depressie, stress, dwangedachten- en handelingen, fobieën …)
 • Relationele- en identiteitsproblemen ( communicatie, zelfvertrouwen, gedragsproblemen, (interne) conflicten…)

Ervaring

 • Neuropsychologie UZ Gent
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Forensisch psychiatrisch centrum (FPC)
Meer weten over Julie
close

Julie Casier

Contact

 • juliec@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0479/80.84.20

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Bachelor in de toegepaste psychologie (Hogeschool West-Vlaanderen)

Doelgroep

 • Volwassenen: sociaal-emotionele problemen (stressgerelateerde klachten, depressieve klachten, angst, negatief zelfbeeld, …)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 992139323
 • Visumnummer: 405887
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Ervaring

 • Centrum Ambulante Revalidatie Roeselare (Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jongeren)
 • Angel’s center for children with special needs Oeganda (Rehabilitatie geestelijke gezondheid)
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk Kortrijk & Brugge (gezins-en opvoedingsondersteuning)
Meer weten over Anna
close

Anna Decock

Contact

 • Anna@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0489/08.67.54

Opleiding

 • Academische Bachelor Onderwijskunde aan Kulak (combinatie psychologie + pedagogie)
 • Master Klinische psychologie: Gezondheidspsychologie aan KU Leuven.
 • Bijscholingen: rouw, suïcide, slaap, burn-out..

Doelgroep

 • (Jong)volwassenen en ouderen
 • Individuele ondersteuning bij diverse emotionele en sociale moeilijkheden, volledig op maat van de cliënt

Lidmaatschap

 • VVKP-lidmaatschap
 • Visum-nummer 397018
 • Psychologencommissie 2138399
 • Erkenningsnummer 7-03998 28 000

Ervaring

 • Psychosociaal Centrum Sonar Walden
 • Forensisch Psychiatrisch Centrum Sint Kamillus
 • Operator Suïcidepreventie-lijn
 • Eerstelijnspsycholoog bij Familiehulp
Meer weten over Brecht
close

Brecht Noyez

Contact

 • 0479/52.64.73
 • brecht@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente Vorming Gedragstherapie volwassenen (UGent)
 • Frequente losse studiedagen om up to date te blijven met de recentste evoluties rond de behandeling van mensen met psychische/psychiatrische problemen.

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen: angstklachten met of zonder hyperventileren (specialiteit exposure bij fobieën en paniekklachten), dwangklachten, depressie, piekeren, negatief zelfbeeld, problemen gerelateerd aan traumatische ervaringen, problemen met middelen (alcohol, drugs, medicatie) en stress gerelateerde klachten zoals burnout.

Lidmaatschappen

 • Erkenningnummer psychologencommissie 881114278
 • Visumnummer 283244
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Ervaring

 • Werkzaam als klinisch psycholoog binnen het mobiel team acute zorg te Roeselare
 • Eerdere werkervaring in de psychiatrische ziekenhuizen Onze-Lieve-Vrouw van Vrede te Menen en Onze-Lieve-Vrouw te Brugge en in het Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch te Brugge
Meer weten over Joke
close

Joke Vandamme

Contact

 • 0499/27.86.09
 • joke@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de gezondheidswetenschappen (UGent)
 • Systeemtherapeut (UGent)
 • Bijscholingen binnen de relatie-en gezinstherapie
 • Studiedagen en andere workshops aan Interactie-Academie (Antwerpen), School voor Relatietherapie (Antwerpen), Context (Leuven)

Doelgroep en specialisaties

 • Koppels (communicatieproblemen, conflict, verder na ontrouw, echtscheiding, angst en vertrouwen, moeilijkheden gerelateerd aan ouderschap)
 • Gezinnen met oudere kinderen (problemen gerelateerd aan (her)opbouwen van gezinsrelaties, communicatieproblemen, conflict, moeilijkheden gerelateerd aan rouw of verlies, omgaan met diagnoses)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 701114190
 • Visumnummer 265166
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur ‘Seksuele gezondheid in Vlaanderen (2013 Uitgever: Academia Press)’
 • Auteur van wetenschappelijke publicaties over zwangerschap, infertiliteit en zwangerschapsafbreking
 • Gastspreker thema zwangerschapsafbreking
 • Practicumbegeleidster in de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen
Meer weten over Kelly
close

Kelly Vanassche

Contact

 • kelly@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0472/89.66.58

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KuLeuven)
 • Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen (UCLL)
 • Master in seksuologie (KULeuven)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Seksueel verlangen (verminderd, overmatig, geen, verschil tussen partners, verslaving)
 • Opwinding (geen, overmatig, afwezig, erectiestoornis)
 • Orgasme (geen, te snel)
 • Ejaculatie (te vroeg, te laat, geen, vrouwelijke ejaculatie)
 • Pijn (voor/tijdens/na het vrijen, dyspareunie, vaginisme)
 • Hyperseksualiteit, onzekerheden, seksuele remmingen, verliefdheid en relaties, seksuele oriëntatie of genderidentiteit, invloed van medicatie, zorgen gerelateerd aan ziekte en/of beperking, seksuele voorlichting, parafilieën, negatieve seksuele ervaringen

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS)
Meer weten over Geert
close

Contact

 • geert@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor ziekenhuisverpleegkunde
 • Master in het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven)
 • Erkend KernTalentenanalist
 • Gecertificeerd stress- en burn-outcoach (Better Minds at Work)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: Mensen die zich vragen stellen over hun job: waarom voel ik me niet gelukkig (meer) in mijn werk? Kan ik voldoende de zaken waar ik goed in ben (en die ik graag doe) kwijt in mijn job? Wat geeft me energie en wat kost me energie? Welk werk past er echt bij mij? In welke richting moet ik denken voor een nieuwe job? …

Ervaring

 • 20 jaar leidinggevende ervaring (met bijzondere interesse voor HR) als directeur zorg en algemeen directeur in de residentiële ouderenzorg
 • Ruime ervaring als loopbaanbegeleider
Meer weten over Nele
close

Nele Derluyn

Contact

 • nele@praktijkdesleutelbloem.be - 0494/64.75.39
 • Erkend diëtiste – diabeteseducator:  RIZIV 5 61478 55 701

Opleiding

 • Professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat diabeteseducator (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Vorming “Tabakologie en Rookstopbegeleiding” (interuniversitaire opleiding)
 • Studiedagen en bijscholingen i.v.m. motiverende gespreksvoering, diabetes, laag FODMAP-dieet, glutenintolerantie, nutritie, voeding en burn-out, …

Doelgroep en specialisaties

 • Overgewicht en/of obesitas (volwassenen en kinderen)
 • ​Ondergewicht
 • EMO-eten
 • Rookstopbegeleiding
 • Diabeteseducatie (in kader van voortraject/zorgtraject diabetes type 2)
 • Voedingsaanpassingen bij diabetes type 1 en type 2, cholesterolproblematiek, hart- en vaataandoeningen, voedingsallergieën en intoleranties, maag- en darmproblematiek, laag FODMAP-dieet, nierfunctiestoornissen, kanker, eetstoornissen, vegetarisme, zwangerschap, …

Lidmaatschappen

 • VBVD – Vlaamse Beroepsvereniging van diëtisten
 • Diabetesliga
 • Vlaamse coeliakievereniging
 • Eetexpert

Ervaring

 • Diëtiste oncologie (AZ Sint-Lucas, Brugge)
 • Teamhoofd maaltijdzorg (Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare)
 • Zelfstandig diëtiste-diabeteseducator-tabakoloog
Meer weten over Ellen
close

Ellen Rosseau

Contact

 • ellen@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0499/78 89 64

Opleiding

 • Master klinische psychologie (Ugent)
 • Meerdere studiedagen: inleiding tot systeemtherapie, inleiding tot contextuele therapie, vormingen/webinars rond burn-out, autisme, adhd, rouw, zelfzorg…

Doelgroep en specialisaties

 • (jong)volwassenen en ouderen met stemmingsklachten (depressie/burn-out…), angstklachten, relationele problemen, emotieregulatieproblemen, gedragsmoeilijkheden en moeilijkheden rond identiteit/zelfbeeld, rouw- en verlieservaringen…

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: 982132087
 • Visumnummer: 341669
 • VVKP

Ervaring

 • Pleegzorg West- Vlaanderen
 • WZC Sint- Vincentius

 

 

Meer weten over Camille
close

Camille Dejonghe

Contact

 • camilled@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0476/83 58 14

Opleidingen

 • Master bedrijfspsychologie
 • Master klinische psychologie

Doelgroep en specialisaties

 • Diagnostiek naar intelligentie, aandachtsproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren
 • Therapie bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D), emotionele- en gedragsproblemen, negatief zelfbeeld, faalangst

Ervaring

 • CAR De Klinker, Ieper
 • CAR Accent, Heule

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: 982141054
 • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Roeselare

Hortensiastraat 12 - 8800 Roeselare

Meer weten over Sophie
close

Sophie Vandenbroucke

Contact

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: angst, psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 872111096
 • Visumnummer: 278125
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Praktijkassistent Universiteit Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC).
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie
Meer weten over Leen
close

Leen Ottevaere

Contact

 • 0494/44.40.14
 • leen@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie (Ugent)
 • Bijscholing/meerdaagse workshop speltechnieken vanuit gedragstherapeutische visie
 • Studiedagen en workshops over diverse thema’s: ontwikkelingsstoornissen, emotionele problemen, gedragsproblemen, hechting, rouw, emotieregulatie (Eureka training)...
 • Permanente vorming: EMDR bij volwassenen en EMDR bij kinderen

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen (kleuters en lagere school) met ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornissen, ADHD, leerproblemen, gedragsproblemen…) en emotionele problemen (angst, rouw,…) en hun ouders (opvoedingsondersteuning, psycho-educatie)
 • Volwassenen met angst, depressie en traumatische ervaringen

Lidmaatschappen

 • Belgische federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer: 872111731
 • Lid van EMDR Belgium
 • Lid van psychologenkring Roeselare - Tielt

Ervaring

 • Klinisch psychologe - coördinator in Centrum voor Ambulante Revalidatie BOLT te Drongen
Meer weten over Stefanie
close

Stefanie Houthoofd

Contact

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie (Vives Kortrijk)
 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Systeemtherapeut (Interactie-Academie vzw, Antwerpen)
 • Vorming ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ (Interuniversitaire opleiding)

Doelgroep en specialisaties

 • Individuen (relationele problemen, verwerkingsmoeilijkheden bij een relatiebreuk of een scheiding, sociale moeilijkheden)
 • Koppels (communicatiemoeilijkheden, conflicten en ruzies, gevoelens van spanning, verdriet en wantrouwen)
 • Gezinnen (crisissituaties, opvoedingsproblemen, spanningen tussen gezinsleden, moeilijkheden bij echtscheidingen of nieuw samengestelde gezinnen)
 • Rookstopbegeleiding

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 902114211
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Visumnummer 277582

Ervaring

 • VZW Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen
 • Kliniek Sint-Jozef (Pittem) - AZ Sint-Jan (Brugge) - AZ Groeninge (Kortrijk)
 • Psychosociaal revalidatiecentrum TOV vzw (Roeselare)
Meer weten over Lieslot
close

Lieslot Cool

Contact

 • 0472/51.25.14
 • lieslot@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming Cognitieve Gedragstherapie (Ugent)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen
 • Diverse angstklachten, depressieve kenmerken, piekerproblemen, stress, onrust

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 922116169

Ervaring

 • Bijzondere jeugdzorgvoorziening de Walhoeve vzw
 • Eerstelijnspsycholoog regiohuis HAKI (Ingelmunster)
Meer weten over Horanka
close

Horanka Uyttenhove

Contact

 • 0474/100 680
 • horanka@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Vorming ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ (Interuniversitaire opleiding)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie 
 • Bijscholingen binnen de Motiverende Gespreksvoering
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

Volwassenen:

 • Problemen met verslaving (alcohol, softdrugs, ...)
 • Depressieve en stemmingsklachten en burn out
 • Angst en paniekaanvallen, sociale angst, laag zelfbeeld
 • Stress en psychosomatische klachten (tinnitus, slaapproblemen, spanningsklachten, ...)
 • Rookstopbegeleiding

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 942118506
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

Ervaring

 • Kliniek Sint-Jozef Pittem
 • Arbeidscoach GGZ - vzw TOV Rumbeke
 • Gezondheidspsychologe - AZ Delta Roeselare
Meer weten over Valérie
close

Valérie Vandorpe

Contact

 • 0473/46.26.13
 • valerie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie (VIVES)
 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (KU Leuven)
 • Opleidingsdagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • (Jong)volwassenen en ouderen: algemeen vastlopen in het leven en/of relaties, relationele moeilijkheden, persoonlijkheidsfunctioneren, verslaving, moeilijkheden binnen identiteitsontwikkeling, trauma en hechtingsmoeilijkheden, rouw en verlies
 • Koppels en gezinnen: algemeen zorgen maken om partner en/of gezinslid, relationele moeilijkheden (bedreiging of verlies van verbinding), persoonlijkheidsfunctioneren, verslaving, moeilijkheden binnen identiteitsontwikkeling, trauma en hechtingsmoeilijkheden, rouw en verlies

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 932119455
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Visum nummer: 261704

Ervaring

 • Psycholoog PZ Onzelievevrouw Brugge
 • Psycholoog AZ Delta Roeselare 
 • Psycholoog Kliniek Sint-Jozef Pittem 
Meer weten over Thibaut
close

Thibaut Demeyere

Contact

 • 0497/68.21.11
 • thibaut@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming bemiddeling in familiezaken (Ugent & UA)
 • Systeemtherapeut  (UGent)
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Bemiddeling

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 911119106
 • Visumnummer 262131
 • Lid van het forum bemiddeling Kortrijk

Ervaring

 • Werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur Gerechtelijke bemiddeling (2016 Uitgever: die Keure)
 • Gastspreker thema alternatieve conflictoplossing
 • Practicumbegeleiding in de masteropleiding klinische psychologie
Meer weten over Jore
close

Jore Wesenbeek

Contact

 • 0485/84.54.17
 • Jore@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat systeemtheoretische psychotherapie  (Interactie-Academie)
 • Diverse studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen/koppels/ouderen:
  Emotionele moeilijkheden (stress, angst, paniek, fobieën, burn-out klachten, traumatische ervaringen, rouwverwerking, depressieve gevoelens, onzekerheid, negatief zelfbeeld, …)
  Relationele moeilijkheden (moeilijkheden in de partnerrelatie en seksualiteit, gezinsproblematiek, echtscheiding, …)
  Identiteit-, gender- en levensvragen.

Lidmaatschappen

 • Belgische federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer: 911114915
 • Visumnummer 263934

Ervaring

 • Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent
 • ​​​​Praktijk Psychotherapie Gent
 • WZC De Oever
Meer weten over Marie-Charlotte
close

Marie-Charlotte Bockelandt

Contact

 • Marie-charlotte@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie Ugent 
 • Postgraduaat Cognitieve Gedragstherapie i.o.

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen (18+) die moeilijkheden ervaren en gemotiveerd zijn om te kijken wat we samen kunnen doen om het persoonlijk welbevinden terug te krijgen en de klachten te verminderen. Met respect voor het individuele verhaal en tempo van de persoon.
  De aard van de klachten kunnen betrekking hebben emotionele klachten (regulatie, depressie, stemming) , angsten (fobie, paniek, hyperventileren, dwang),  ... Met als thema's ook zelfontplooiing, zelfbeeld, assertiviteit, burn-out, ...

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Visum nummer : 315973
 • Psychologencommissie : 962127762

Ervaring

 • Sint-Jozefskliniek  

 

 

Meer weten over Joke
close

Joke Hellin

Contact

 • 0468/51.87.71
 • Jokehellin@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master of Science in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent)
 • Assertiviteitscoach (Centrum Voor Afstandsonderwijs)
 • Posgraduaat Systeemtherapie (UGent)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen met moeilijkheden in het interpersoonlijk functioneren (relaties), communicatieproblemen en relationele conflicten, stemmingsstoornissen (depressie, …), angstklachten (sociale angst, OCD, specifieke fobie, paniek, …), assertiviteit / zelfvertrouwen / zelfbeeld, add en adhd

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 972126673
 • Visumnummer 305279

Ervaring

 • kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te Pittem: afdeling Psychosociale Revalidatie (EPR) en Volwassenen Kortverblijf (VKK). Doelgroep: angst-, stemmings-, aanpassings- en persoonlijkheidsproblematieken individuele psychotherapie, contextgesprekken, leefgroepwerking, begeleidingswerk, groepstherapieën (MBT, ACT, DGT/ vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, psycho-educatie, positieve psychologie, piekertraining,mindfulness, …)
 • Vrijwilliger Pillar chat project (online hulpverlening).
Meer weten over Annelies
close

Annelies Deforche

Contact

 • 0468/47.00.50
 • annelies@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master Klinische Psychologie (UGent)
 • Bachelor Toegepaste Psychologie (Howest)
 • Bijscholing (oa. rond positieve psychologie, basisopleiding suïcidepreventie,..)
 • Kortdurende opleiding kindertherapie (Psy10)
 • Postgraduaat: Cliëntgericht therapeut i.o.

Doelgroep

 • Kinderen, jongeren en hun ouders, jongvolwassenen: Sociaal-emotionele problemen (oa. laag zelfbeeld, angst, depressieve klachten, piekeren, eetmoeilijkheden, sociale vaardigheden..), gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie (erkenningsnummer: 932127681)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Ervaring

 • Centrum voor Leerlingbegeleiding
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent
 • Pediatrie AZ Damiaan
Meer weten over Lore
close

Lore Wydooghe

Contact

 • 0495/19.39.13
 • lorew@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (UGent)
 • Suïcidepreventie-reflex (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)
 • Postgraduaat systeemtherapie (i.o.)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongeren (en hun ouders), jongvolwassenen en volwassenen: 
  Sociaal-emotionele problemen: angstklachten, paniek, stress, burn-out, piekeren, onrust, trauma, laag zelfbeeld, depressieve klachten, relationele problemen, emotieregulatieproblemen

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 962130138
 • Visumnummer 328423

Ervaring

 • Klinische stage kinder- en jeugdpsychiatrie UZGent
 • O.C. Sint-Idesbald, De Zilten

Meer weten over Julie
close

Julie Verhanneman

Contact

 • 0471/20.14.52
 • julie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Bachelor in de toegepaste psychologie (Hogeschool West-Vlaanderen)
 • Bijscholing en internationale workshops (o.a. rond burn-out, geluk en welzijn, suïcidepreventie, ...)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: sociaal-emotionele problemen (stress, burn-out, depressieve klachten, angst, …)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 962131425
 • Visumnummer 343233

Ervaring

 • Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede Menen (dagkliniek De Pendel en opnameafdeling Kade voor persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematieken)
 • PAAZ-afdeling AZ Delta
 • Privépraktijk
 • Bijzondere jeugdzorg VZW Onze Kinderen
Meer weten over Iza
close

Iza Top

Contact

 • 0493 03 05 66
 • iza@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (UGent)
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep

 • Jongvolwassenen en volwassenen: sociaal- emotionele moeilijkheden, depressieve en stemmingsklachten, stress/ spanning, laag zelfvertrouwen/ zelfbeeld, relationele en innerlijke conflicten, angstklachten (paniek, sociale angst, fobieën, OCD), …

Lidmaatschappen

 • Visumnummer: 371563
 • Erkenningsnummer psychologencommisie: 992135069
 • Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

Ervaring

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent
 • Zelfstandig klinisch psycholoog (groepspraktijk)
Meer weten over Jelina
close

Jelina Seynaeve

Contact

 • 0487/30.91.29
 • jelina@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de psychologie - afstudeerrichting klinische psychologie (UGent)

Doelgroep en specialisaties

 • Onderzoek bij ontwikkelingsmoeilijkheden (screening en diagnostiek).
 • Intelligentie-onderzoek
 • Ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren met ontwikkelings-, emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden.
 • Opvoedingsondersteuning 

Lidmaatschap

 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 982131850
 • Visumnummer: 347114

Ervaring

 • CAR De Klinker te Ieper
Meer weten over Hadewijch
close

Hadewijch Blockeel

Contact

 • 0497/01.26.57
 • hadewijch@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de verpleegkunde optie psychiatrie (Katho Kortrijk)
 • Master in de criminologische wetenschappen (Universiteit Gent)
 • Gegradueerde in de kaderopleiding nursing afdeling psychiatrie en geestelijke verzorgingsinstellingen (NVKVV Brussel)
 • Verkorte lerarenopleiding (TOP-traject Vives)
 • Leertraject Systemische counseling (Interactie-Academie Antwerpen)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen en ouderen met sociaal-emotionele en/of relationele moeilijkheden.
 • Individuen, koppels en gezinnen.

Ervaring

 • Psychiatrisch verpleegkundige PC Dr. Guislain Gent
 • Criminoloog FPC Gent
 • Lector Vives Hogeschool
Meer weten over Geert
close

Contact

 • geert@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor ziekenhuisverpleegkunde
 • Master in het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven)
 • Erkend KernTalentenanalist
 • Gecertificeerd stress- en burn-outcoach (Better Minds at Work)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: Mensen die zich vragen stellen over hun job: waarom voel ik me niet gelukkig (meer) in mijn werk? Kan ik voldoende de zaken waar ik goed in ben (en die ik graag doe) kwijt in mijn job? Wat geeft me energie en wat kost me energie? Welk werk past er echt bij mij? In welke richting moet ik denken voor een nieuwe job? …

Ervaring

 • 20 jaar leidinggevende ervaring (met bijzondere interesse voor HR) als directeur zorg en algemeen directeur in de residentiële ouderenzorg
 • Ruime ervaring als loopbaanbegeleider
Meer weten over Kelly
close

Kelly Vanassche

Contact

 • kelly@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0472/89.66.58

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KuLeuven)
 • Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen (UCLL)
 • Master in seksuologie (KULeuven)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Seksueel verlangen (verminderd, overmatig, geen, verschil tussen partners, verslaving)
 • Opwinding (geen, overmatig, afwezig, erectiestoornis)
 • Orgasme (geen, te snel)
 • Ejaculatie (te vroeg, te laat, geen, vrouwelijke ejaculatie)
 • Pijn (voor/tijdens/na het vrijen, dyspareunie, vaginisme)
 • Hyperseksualiteit, onzekerheden, seksuele remmingen, verliefdheid en relaties, seksuele oriëntatie of genderidentiteit, invloed van medicatie, zorgen gerelateerd aan ziekte en/of beperking, seksuele voorlichting, parafilieën, negatieve seksuele ervaringen

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS)
Meer weten over Nele
close

Nele Derluyn

Contact

 • nele@praktijkdesleutelbloem.be - 0494/64.75.39
 • Erkend diëtiste – diabeteseducator:  RIZIV 5 61478 55 701

Opleiding

 • Professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat diabeteseducator (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Vorming “Tabakologie en Rookstopbegeleiding” (interuniversitaire opleiding)
 • Studiedagen en bijscholingen i.v.m. motiverende gespreksvoering, diabetes, laag FODMAP-dieet, glutenintolerantie, nutritie, voeding en burn-out, …
 • Intervisies

Doelgroep en specialisaties

 • Overgewicht en/of obesitas (volwassenen en kinderen)
 • Ondergewicht
 • EMO-eten
 • Rookstopbegeleiding
 • Diabeteseducatie (in kader van voortraject/zorgtraject diabetes type 2)
 • Voedingsaanpassingen bij diabetes type 1 en type 2, cholesterolproblematiek, hart- en vaataandoeningen, voedingsallergieën en intoleranties, maag- en darmproblematiek, laag FODMAP-dieet, nierfunctiestoornissen, kanker, eetstoornissen, vegetarisme, zwangerschap, …

Lidmaatschappen

 • VBVD – Vlaamse Beroepsvereniging van diëtisten
 • Diabetesliga
 • Vlaamse coeliakievereniging
 • Eetexpert

ERVARING

 • Diëtiste oncologie (AZ Sint-Lucas, Brugge)
 • Teamhoofd maaltijdzorg (Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare)
 • Zelfstandig diëtiste-diabeteseducator-tabakoloog

Ieper

Meer weten over Sophie
close

Sophie Vandenbroucke

Contact

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: angst, psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 872111096
 • Visumnummer 278125
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Praktijkassistent Universiteit Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC).
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie
Meer weten over Elisa
close

Elisa Moeyersoons

Contact

 • 0493/48.56.63
 • elisa@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de Orthopedagogie (HoGent)
 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat psychotherapie (UGent)

Doelgroep & specialisaties

 • Jongeren en volwassenen die het gevoel hebben vast te zitten of last hebben van terugkerende problemen die hun belemmeren voldoening te halen uit hun school, werk of dagelijkse bezigheden.
  Gezondheidsproblemen, lichamelijke klachten, angst/paniek, depressieve klachten, spanning/stress, emotionele problemen, relationele moeilijkheden, identiteits- en levensvragen...

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 952130961
 • Visumnummer 339736

Ervaring

 • MFC Sint-Lodewijk
 • VZW Villa Omaar
Meer weten over Eva
close

Eva Storme

Opleiding

 • Master in de pedagogische wetenschappen – afstudeerrichting orthopedagogiek (KU Leuven)
 • Specialisatiejaar Psychiatrische problematieken bij personen met ASS (Ku Leuven)
 • Postgraduaat: Oplossingsgericht Cognitief Systemisch Psychotherapeut (Korzybski)
 • Opleiding Verlies en Rouwcoach (Rouw en Verlies Vlaanderen)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongeren vanaf 15 jaar, (jong)volwassenen en koppels: thema's rond identiteit, zelfvertrouwen, angst, depressieve klachten, automutilatie, relatiemoeilijkheden, omgaan met ASS, burn-out, rouw…

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
 • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)
 • Visumnummer 288830

Ervaring

 • Psychotherapeut in OC Sint-Idesbald bij kinderen en jongeren met ASS
 • Diagnostiek bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen in OC Sint-Idesbald
 • Orthopedagoog in Tordale (2015-2020)
Meer weten over Femke
close

Femke Vandenbroucke

Contact

 • 0478/66.42.75
 • femke@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische psychologie (KU Leuven)
 • Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen (KU Leuven)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie i.o. (KU Leuven)
 • Diverse studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen en jongeren (en hun ouders): Sociaal-emotionele problemen (angst, woedebuien, depressieve stemming/klachten,  gedragsproblemen, dwang, spanning, …)
  Trauma, rouw- en verlieservaringen
  Relationele- en identiteitsproblemen (zelfvertrouwen, faalangst)
  Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS)
 • ​Volwassenen: ASS, AD(H)D, intelligentieonderzoek

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • ​Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942122576
 • Visumnummer: 263571
 • Leuvense Alumni Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (LAPP)

Ervaring

 • WVCB, diagnostiek ontwikkelingsstoornissen
 • De Korbeel, kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Arteveldehogeschool, gastdocent kinderpsychopathologie
Meer weten over Joke
close

Joke Hellin

Contact

 • 0468/51.87.71
 • Jokehellin@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master of Science in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent)
 • Assertiviteitscoach (Centrum Voor Afstandsonderwijs)
 • Postgraduaat Systeemtherapie (UGent)

Doelgroep en specialisaties

Jongvolwassenen en volwassenen met:

 • moeilijkheden in het interpersoonlijk functioneren, communicatieproblemen en relationele conflicten
 • stemmingsstoornissen (depressie, …)
 • angstklachten (sociale angst, OCD, specifieke fobie, paniek, …)
 • assertiviteit / zelfvertrouwen / zelfbeeld
 • add en adhd

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 972126673
 • Visumnummer 305279

Ervaring

 • Klinische stage in kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te Pittem: afdeling Psychosociale Revalidatie (EPR) en Volwassenen Kortverblijf (VKK). Doelgroep: angst-, stemmings-, aanpassings- en persoonlijkheidsproblematieken
 • individuele psychotherapie, contextgesprekken, leefgroepwerking, begeleidingswerk, groepstherapieën (MBT, ACT, DGT/ vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, psycho-educatie, positieve psychologie, piekertraining,mindfulness, …)
 • Vrijwilliger Pillar chat project (online hulpverlening).
Meer weten over Jelina
close

Jelina Seynaeve

Contact

 • 0487/30.91.29
 • jelina@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de psychologie - afstudeerrichting klinische psychologie (UGent)

Doelgroep en specialisaties

 • Onderzoek bij ontwikkelingsmoeilijkheden (screening en diagnostiek).
 • Intelligentie-onderzoek
 • Ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren met ontwikkelings-, emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden.
 • Opvoedingsondersteuning

Lidmaatschap

 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 982131850
 • Visumnummer: 347114

Ervaring

 • CAR De Klinker te Ieper
Meer weten over Ulla
close

Ulla Hollebeke

Contact

 • 0474/70.62.51 
 • ulla@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Suïcidepreventie bij jongeren en volwassenen
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep & specialisaties

 • Jongeren (& ouders); relationele problemen, suïcidale gedachten (crisishulp), slaapproblemen
 • Volwassenen : Ouderen (rouw en verlies, diagnostiek, zingevingsproblemen, depressie & angstklachten) 
  Algemeen: Stress-gerelateerde klachten, spanningsklachten, angst- en paniekklachten, burn-out, depressieve klachten, piekeren, negatief zelfbeeld, psychosomatische klachten, hechtingsproblematiek, emotieregulatieproblemen
  Screening bij vermoeden van ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD, ASS)

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 922130361
 • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen

Ervaring:

 • Jongerenbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg (vzw O2)
 • CGG Gent (instap- & ouderenteam)
 • PAAZ-afdeling Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (crisishulp).
Meer weten over Hélène
close

Hélène Cappelle

Contact

 • 0499/23.93.66
 • ​Helene@praktijkdesleutelbloem

Opleiding

 • master in de klinische psychologie (UGent)
 • E-learning suïcidepreventiereflex 1813
 • studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisatie

 • (jong)volwassenen met depressieve klachten, piekeren, negatief zelfbeeld, stress-gerelateerde klachten, spanningsklachten, burn-out, angstklachten (paniek, sociale angst, fobieën, OCD), psychosomatische klachten, hechtingsproblematiek, emotieregulatieproblemen, relationele en innerlijke conflicten …

Lidmaatschappen

 • visumnummer: 399358
 • erkenningsnummer psychologencommissie 2138781
 • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)

Ervaring

 • Drug Expertise Team Westhoek
 • Ambulante begeleiding Kompas Vzw
Meer weten over Geert
close

Contact

 • geert@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor ziekenhuisverpleegkunde
 • Master in het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven)
 • Erkend KernTalentenanalist
 • Gecertificeerd stress- en burn-outcoach (Better Minds at Work)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: Mensen die zich vragen stellen over hun job: waarom voel ik me niet gelukkig (meer) in mijn werk? Kan ik voldoende de zaken waar ik goed in ben (en die ik graag doe) kwijt in mijn job? Wat geeft me energie en wat kost me energie? Welk werk past er echt bij mij? In welke richting moet ik denken voor een nieuwe job? …

Ervaring

 • 20 jaar leidinggevende ervaring (met bijzondere interesse voor HR) als directeur zorg en algemeen directeur in de residentiële ouderenzorg
 • Ruime ervaring als loopbaanbegeleider
Meer weten over Kelly
close

Kelly Vanassche

Contact

 • kelly@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0472/89.66.58

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KuLeuven)
 • Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen (UCLL)
 • Master in seksuologie (KULeuven)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Seksueel verlangen (verminderd, overmatig, geen, verschil tussen partners, verslaving)
 • Opwinding (geen, overmatig, afwezig, erectiestoornis)
 • Orgasme (geen, te snel)
 • Ejaculatie (te vroeg, te laat, geen, vrouwelijke ejaculatie)
 • Pijn (voor/tijdens/na het vrijen, dyspareunie, vaginisme)
 • Hyperseksualiteit, onzekerheden, seksuele remmingen, verliefdheid en relaties, seksuele oriëntatie of genderidentiteit, invloed van medicatie, zorgen gerelateerd aan ziekte en/of beperking, seksuele voorlichting, parafilieën, negatieve seksuele ervaringen

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS)

Menen

Meer weten over Nicolas
close

Nicolas Rousselle

Contact

 • 0498/106950
 • nicolas@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie
 • Basisopleiding EMDR
 • Frequente studiedagen rond verschillende thema's

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen
 • ASS en bijkomende problematiek
 • Psychotrauma

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Erkenningnummer psychologencommissie 801112030
 • Visumnummer 282897
 • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte en Systemische therpaie

Ervaring

 • Vzw Dynamiek, een centrum deskundig in ASS
 • verschillende residentiële en ambulante voorzieningen VAPH
 • Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Meer weten over Eva
close

Eva Santens

Contact

 • Evas@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0484/27 43 52

Opleiding

 • 2011 Bachelor Sociaal Werk - Maatschappelijk Werk Vives Kortrijk
 • ​2014 Master Pedagogische Wetenschappen - Orthopedagogiek Ugent
 • 2018 Jaaropleiding Kindertherapie - AIHP
 • 2018 Basistraining Rots en Water - Sjanstrainingen
 • 2023 Basisopleiding ABFT level 1 - KU Leuven
 • 2024 Postgraduaat Integratieve Psychotherapie - AIHP
 • Diverse kortdurende opleidingen rond ASS, trauma, hechting, focussing

Doelgroep

 • kinderen, jongeren en jongvolwassenen en gezinnen die het gevoel hebben dat ze vast zitten
 • ASS, hechting, emotieregulatie en gedragsproblemen, echtscheidingen, trauma en verlies, conflicten in gezinscontext

Lidmaatschappen

 • Klinisch orthopedagoog: visum 290161
 • Geconventioneerd bij Wingg
 • Lid van VVO 7010508

Ervaring

 • Crisisteam De Schelp - crisishulpverlener voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen
 • Klinisch orthopedagoog in een voorziening bijzondere jeugdzorg
 • Docent in Howest Kortrijk voor bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen
Meer weten over Birgit
close

Birgit Verbeke

Contact

 • 0471/515382
 • birgit@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Sociaal Agogisch Werk (KATHO)
 • Master in de Orthopedagogiek (VU Amsterdam)
 • Postgraduaat Integratieve Psychotherapie - AIHP
 • Psychotrauma - AIHP
 • Basisopleiding Mind Eye Power
 • Frequente studiedagen rond verschillende thema's
   

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen
 • Psychotrauma, angst , emotieregulatie,  verslaving, depressieve klachten, psychosomatische klachten, lichamelijke klachten,

Lidmaatschappen

 • Visumnummer: 326701
 • Lidmaatschap Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
 • Geconventioneerd bij het netwerk geestelijke gezondheid  Zuid-West-Vlaanderen

Ervaring

 • VZW Crisishulp aan Huis
 • Eerstelijnspsycholoog één gezin één plan (kinderen en jongeren)
 • Bureau Jeugdzorg Rotterdam
 • AMC de Meren (Amsterdam)
 • Robert Fleury Stichting- Landelijk centrum voor eetstoornissen (Leidschendam)
Meer weten over Elisa
close

Elisa Moeyersoons

Contact

 • 0493/48.56.63
 • elisa@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de Orthopedagogie (HoGent)
 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat psychotherapie (UGent)

Doelgroep & specialisaties

 • Jongeren en volwassenen die het gevoel hebben vast te zitten of last hebben van terugkerende problemen die hun belemmeren voldoening te halen uit hun school, werk of dagelijkse bezigheden.
 • Gezondheidsproblemen, lichamelijke klachten, angst/paniek, depressieve klachten, spanning/stress, emotionele problemen, relationele moeilijkheden, identiteits- en levensvragen...

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 952130961
 • Visumnummer 339736

Ervaring

 • MFC Sint-Lodewijk
 • VZW Villa Omaar
Meer weten over Femke
close

Femke Vandenbroucke

Contact

 • 0478/66.42.75
 • femke@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische psychologie (KU Leuven)
 • Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen (KU Leuven)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie i.o. (KU Leuven)
 • Diverse studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen en jongeren (en hun ouders): Sociaal-emotionele problemen (angst, woedebuien, depressieve stemming/klachten,  gedragsproblemen, dwang, spanning, …)
 • Trauma, rouw- en verlieservaringen
 • Relationele- en identiteitsproblemen (zelfvertrouwen, faalangst)
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS)
 • ​Volwassenen: ASS, AD(H)D, intelligentieonderzoek

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • ​Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942122576
 • Visumnummer: 263571
 • Leuvense Alumni Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (LAPP)

Ervaring

 • WVCB, diagnostiek ontwikkelingsstoornissen
 • De Korbeel, kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Arteveldehogeschool, gastdocent kinderpsychopathologie
Meer weten over Geert
close

Contact

 • geert@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor ziekenhuisverpleegkunde
 • Master in het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven)
 • Erkend KernTalentenanalist
 • Gecertificeerd stress- en burn-outcoach (Better Minds at Work)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: Mensen die zich vragen stellen over hun job: waarom voel ik me niet gelukkig (meer) in mijn werk? Kan ik voldoende de zaken waar ik goed in ben (en die ik graag doe) kwijt in mijn job? Wat geeft me energie en wat kost me energie? Welk werk past er echt bij mij? In welke richting moet ik denken voor een nieuwe job? …

Ervaring

 • 20 jaar leidinggevende ervaring (met bijzonder interesse voor HR) als directeur zorg en algemeen directeur in de residentiële ouderenzorg
 • Ruime ervaring als loopbaanbegeleider
Meer weten over Kelly
close

Kelly Vanassche

Contact

 • kelly@praktijkdesleutelbloem.be
 • 0472/89.66.58

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KuLeuven)
 • Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen (UCLL)
 • Master in seksuologie (KULeuven)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Seksueel verlangen (verminderd, overmatig, geen, verschil tussen partners, verslaving)
 • Opwinding (geen, overmatig, afwezig, erectiestoornis)
 • Orgasme (geen, te snel)
 • Ejaculatie (te vroeg, te laat, geen, vrouwelijke ejaculatie)
 • Pijn (voor/tijdens/na het vrijen, dyspareunie, vaginisme)
 • Hyperseksualiteit, onzekerheden, seksuele remmingen, verliefdheid en relaties, seksuele oriëntatie of genderidentiteit, invloed van medicatie, zorgen gerelateerd aan ziekte en/of beperking, seksuele voorlichting, parafilieën, negatieve seksuele ervaringen

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS)