Het team

Filter op:

Kortrijk

Condédreef 12 - 8500 Kortrijk

Meer weten over Sophie
close

Sophie Vandenbroucke

Contact

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 872111096
 • Visumnummer 278125
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Praktijkassistent Universiteit Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC). 
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie
Meer weten over Joke
close

Joke Vandamme

Contact

 • 0499/27.86.09
 • joke@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de gezondheidswetenschappen (UGent)
 • Systeemtherapeut (UGent)
 • Bijscholingen binnen de relatie-en gezinstherapie
 • Studiedagen en andere workshops aan Interactie-Academie (Antwerpen), School voor Relatietherapie (Antwerpen), Context (Leuven)

Doelgroep en specialisaties

 • Koppels (communicatieproblemen, conflict, verder na ontrouw, echtscheiding, angst en vertrouwen, moeilijkheden gerelateerd aan ouderschap)
 • Gezinnen met oudere kinderen (problemen gerelateerd aan (her)opbouwen van gezinsrelaties, communicatieproblemen, conflict, moeilijkheden gerelateerd aan rouw of verlies, omgaan met diagnoses)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 701114190
 • Visumnummer 265166
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur ‘Seksuele gezondheid in Vlaanderen (2013 Uitgever: Academia Press)’
 • Auteur van wetenschappelijke publicaties over zwangerschap, infertiliteit en zwangerschapsafbreking
 • Gastspreker thema zwangerschapsafbreking
 • Practicumbegeleidster in de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen
Meer weten over Katrien
close

Katrien Impens

Contact

 • 0491/95.27.42
 • katrien@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Licentiaat in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Gedragstherapie (Ugent)
 • Bijscholingen (meerdaagse opleidingen) autismespectrumstoornissen
 • Studiedagen en workshops over ontwikkelingsstoornissen, emotieregulatie, gedragsmoeilijkheden

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen (kleuters en lagere school) met emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen (ass, adhd, leerproblemen, ontwikkelingsachterstand,...); opvoedingsondersteuning; psycho-educatie over autismespectrumstoornissen
 • Screening bij vermoeden van ontwikkelingsstoornissen (adhd, ass,..)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 0636742345
 • Visumnummer 270829
 • Intervisiegroep autisme in Sig

Ervaring

 • Reeds 20 jaar werkzaam  als psychologe in Centrum Ambulante Revalidatie te Aalst
Meer weten over Brecht
close

Brecht Noyez

Contact

 • 0479/52.64.73
 • brecht@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente Vorming Gedragstherapie volwassenen (UGent)
 • Frequente losse studiedagen om up to date te blijven met de recentste evoluties rond de behandeling van mensen met psychische/psychiatrische problemen.

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen: angstklachten met of zonder hyperventileren (specialiteit exposure bij fobieën en paniekklachten), dwangklachten, depressie, piekeren, negatief zelfbeeld, problemen gerelateerd aan traumatische ervaringen, problemen met middelen (alcohol, drugs, medicatie) en stress gerelateerde klachten zoals burnout.

Lidmaatschappen

 • Erkenningnummer psychologencommissie 881114278
 • Visumnummer 283244
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Ervaring

 • Werkzaam als klinisch psycholoog binnen het mobiel team acute zorg te Roeselare
 • Eerdere werkervaring in de psychiatrische ziekenhuizen Onze-Lieve-Vrouw van Vrede te Menen en Onze-Lieve-Vrouw te Brugge en in het Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch te Brugge
Meer weten over Sofie
close

Sofie Claerbout

Contact

 • 0485/ 76 14 77
 • sofie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (UGent).
 • Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie vr Volwassenen (UGent).
 • Postgraduaat hippotherapie (Artevelde Hogeschool Gent).
 • Talrijke congressen, studiedagen, workshops omtrent diverse psychologische problematiek.

Doelgroep en specialisaties

 • Persoonsgerichte, individueel afgestemde psychotherapie voor jongeren/jongvolwassenen en volwassenen. Wanneer u kampt met bepaalde klachten, hoe vaag dan ook, gebeurtenissen, levensthema's, 'iets' wat niet meer lukt, het gevoel niet meer goed in uw vel te zitten, vertwijfeling, tegenstrijdige emoties, 'iets' wat uw dagelijks functioneren of contact met anderen hindert.
 • Depressie – angst/paniek - burn-out – spanning/stress - rouwverwerking – hechtingsproblematiek – psychose – relationele moeilijkheden – middelenmisbruik – trauma – dwanggedachten/dwanghandelingen – piekeren – stemmingsschommelingen.

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 862115081
 • Visumnummer 262833
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


ERVARING

 • Kliniek Sint-Jozef, afdelingen: Eenheid Jongvolwassenen, Eenheid Jeugd Kortverblijf (adolescenten), Eenheid Psychosezorg, Eenheid Volwassenen Kortverblijf.
 • ’t Circuit vroeginterventie middelenmisbruik bij jongeren regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.
 • Mobiel Langdurig Team PRIT.
Meer weten over Lore
close

Lore Deceuninck

Contact

 • 0468/29.98.50
 • lore@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming psychoanalyse volwassenen  (Ugent)
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Jongeren, jongvolwassenen en volwassenen
 • Emotionele / psychische moeilijkheden (angst, onrust, depressieve klachten, stress,…); moeilijkheden rond identiteit; psychosomatische klachten; mensen die te maken hebben (gehad) met fysiek, verbaal en seksueel geweld.

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Erkenningsnummer Psychologencommissie 892112679
 • Visumnummer 265973
 • Lid van vzw Donorkind

Ervaring

 • Bijzondere jeugdzorgvoorziening MFC Meetjesland te Bassevelde
 • PC Caritas afdeling De Branding (For-k) te Melle
 • Bijzondere jeugdzorgvoorziening Sint-Jan-Baptist te Gent
 • Dominiek Savio Instituut te Gits (voorziening voor mensen met een beperking)
Meer weten over Nathalie
close

Nathalie Vanden Eede

Contact

 • 0476/653308
 • nathalie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Experiëntiële Therapie- Focus on Emotion Gent 
 • Opleiding Formation à l’écoute (Child Focus)
 • Opleiding Werken met culturele verschillen in de hulpverlening
 • Opleiding Families First (crisishulp)
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders (sociaal-emotionele problemen: rouw, depressie, angst, gedragsproblemen, agressie, sociale vaardigheden, eetproblemen, scheiding, dwang; ontwikkelingsproblemen: ASS, ADHD, tics, ODD, CD; opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen (sociaal- emotionele problemen zoals trauma en verlies, depressie, angst, zelfvertrouwen, relationele problemen)
 • Franstalige therapie mogelijk

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • ​Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 802115449
 • Visumnummer 263106

Ervaring

 • Child Focus
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) - Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
 • Project Gezinstherapie aan huis (OCMW) - Crisishulp aan huis
 • Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Meer weten over Noémie
close

Noémie De Vriendt

Contact

 • 0478/48.13.64
 • noemie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de logopedie (Artevelde Hogeschool Gent)
 • Licentiaat in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Experiëntiële Therapie voor kinderen en jongeren (Focus on Emotion Gent) 
 • Opleiding stress- en burn-out (Your Coach Gent)
 • Studiedagen en workshops over ontwikkelingsstoornissen, speltherapie, emotieregulatie en relaxatie.

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders: sociaal-emotionele problemen (zoals rouw, depressie, angst, gedragsproblemen, agressie, sociale vaardigheden, eetproblemen, scheiding, dwang,...), ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD, tics, ODD, CD, hechting...), complexe leerproblemen en opvoedingsondersteuning.
 • Volwassenen: sociaal- emotionele problemen zoals trauma en verlies, depressie, angst, zelfvertrouwen, stress en burn-out.

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 • Erkenningsnummer psychologencommissie 802112753
 • Lid van de regionale psychologenkring 

Ervaring

 • Ruim 10 jaar werkervaring als psychologe - coördinator in Centrum Ambulante Revalidatie Ter Kouter te Deinze
 • Werkervaring binnen verscheidene revalidatiecentra (CAR Impuls te Gent, CAR De Schakel te Wetteren, CAR Ter Eecken te Oudenaarde, CAR De Locomotief te Ninove)
Meer weten over Thibaut
close

Thibaut Demeyere

Contact

 • 0497/68.21.11
 • thibaut@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming bemiddeling in familiezaken (Ugent & UA)
 • Systeemtherapeut i.o. (UGent)
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Bemiddeling

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Erkenningsnummer psychologencommissie 911119106
 • Visumnummer 262131
 • Lid van het forum bemiddeling Kortrijk

Ervaring

 • Werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur Gerechtelijke bemiddeling (2016 Uitgever: die Keure)
 • Gastspreker thema alternatieve conflictoplossing
 • Practicumbegeleiding in de masteropleiding klinische psychologie
Meer weten over Emma
close

Emma Braem

Contact

 • 0474/61.99.61
 • emma@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming psychotherapeut i.o. (Ugent)
 • PPak Gent
 • Studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen
 • Angst en stemmingsklachten (depressie, rouw, stress, burn-out…)
 • Trauma, rouw- en verlieservaringen
 • Lichamelijke en psychosomatische klachten
 • Relationele- en identiteitsproblemen (zelfvertrouwen, faalangst, gedragsproblemen, (interne) conflicten, vragen rond gender…)
 • Autisme

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 902114528
 • Visumnummer 264654

Ervaring

 • Ervaring als zelfstandig klinisch psycholoog
 • Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart, Ieper
 • Klinisch psycholoog AZ Jan Yperman
Meer weten over Eline
close

Eline Ostyn

Contact

 • 0496/55.80.05
 • eline@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Workshops m.b.t. emotieregulatie bij kinderen en jongeren, speltherapie, oudertraining, motivationele gespreksvoering... (Ugent)
 • Experiëntieel psychotherapeut i.o.

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en hun ouders: Sociaal-emotionele problemen, gedragsmoeilijkheden, moeilijkheden op vlak van schools leren, ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning.
 • Jongvolwassenen: sociaal-emotionele problemen zoals angst, stress, gevoel vast te zitten, depressie, relationele problemen, negatief zelfbeeld, trauma en verlies...

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942122758
 • Visumnummer 261273
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Ervaring

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent
 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
Meer weten over Sharon
close

Sharon De Paepe

Contact

 • 0456/11 50 77
 • sharon@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor maatschappelijk werk (Hogeschool Gent)
 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat Systeemtherapie (IPRR, Mechelen)
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen (+18), volwassenen en ouderen aan de hand van individuele en/of partnergesprekken ivm psychosociale zorgen, innerlijke conflicten, identiteitsvragen, relatieproblemen, ...

Lidmaatschappen

 • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 892113903

Ervaring

 • WZC Huize Ter Walle
 • Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge en Psychosociaal Revalidatiecentrum Mirabello
Meer weten over Daphne
close

Daphne Rasschaert

Contact

 • 0474/63.31.56
 • daphne@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Master in gender en diversiteit (Ugent)
 • Systeemtherapeut i.o.
 • Studiedagen en workshops

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 922123492
 • Visumnummer 272788

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen (depressieve gevoelens, stress, angst, faalangst, laag zelfbeeld, piekeren, eenzaamheid, genderidentiteit…)
 • Koppels (relationele moeilijkheden, conflict, communicatiemoeilijkheden, vertrouwen, relatiebreuk…)

Ervaring

 • Psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie (Kortrijk), eenheid angst- en stemmingsstoornissen
Meer weten over Léonie
close

Léonie De Ruytter

Contact

 • 0484/17.39.12
 • leonie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • master in de Klinische psychologie (Ugent)
 • postgraduaat cognitieve gedragstherapie i.o.
 • diverse studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen en jongeren (en hun ouders):
  -sociaal-emotionele problemen: angst, woedebuien, depressieve stemming/klachten,  gedragsproblemen, selectief eetgedrag, dwang, spanning, selectief mutisme …
  -ontwikkelingsmoeilijkheden: tics, slaapproblemen, enuresis & encopresis, …
  -opvoedingsondersteuning
 • Volwassenen: stressgerelateerde klachten en burnout

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 962123877
 • Visumnummer 274885

Ervaring

 • Universitair centrum Kind & Adolescent, te Gent
Meer weten over Lisa
close

Lisa Thys

Contact

 • 0494/07.60.17 - lisa@praktijkdesleutelbloem.be
 • Erkend diëtiste:5-64498-42-601

Opleiding

 • Professionele bachelor Voedings- en dieetkunde
 • Certificaat kindervoeding en kinderdiëtetiek (basis) - Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Studiedagen en workshops over vegetarische voeding, emotioneel eten, motiverende gespreksvoering, autisme en eetproblemen, kindervoeding en kinderdiëtetiek, kinderen en jongeren met overgewicht.

Doelgroep en specialisaties

 • Gezond eten en afslanken, zowel bij kinderen als volwassenen
 • Educatie en begeleiding omtrent cholesterol, diabetes, intoleranties, maag- en darmproblemen, vegetarische voeding, kinderen en jongeren bij selectief eten en eetproblemen, …

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
 • Lid van de commissie duurzaamheid binnen de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
Meer weten over Geert
close

Contact

 • geert@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor ziekenhuisverpleegkunde
 • Master in het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven)
 • Erkend KernTalentenanalist
 • Gecertificeerd stress- en burn-outcoach (Better Minds at Work)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: Mensen die zich vragen stellen over hun job: waarom voel ik me niet gelukkig (meer) in mijn werk? Kan ik voldoende de zaken waar ik goed in ben (en die ik graag doe) kwijt in mijn job? Wat geeft me energie en wat kost me energie? Welk werk past er echt bij mij? In welke richting moet ik denken voor een nieuwe job? …

Ervaring

 • 20 jaar leidinggevende ervaring (met bijzondere interesse voor HR) als directeur zorg en algemeen directeur in de residentiële ouderenzorg
 • Ruime ervaring als loopbaanbegeleider
Meer weten over Evelyne
close

Evelyne Goethals

Contact

 • 0471/17.81.31
 • evelyne@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Studiedagen en bijscholing

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen (angst- en paniekklachten, stress, burn-out, rouw en verlies, depressieve klachten, piekeren, negatief zelfbeeld, relationele problemen)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 972126989
 • Visumnummer 310450

Ervaring:

 • Het Angstcentrum - Jouw Angstcoach te Londerzeel
Meer weten over Julie
close

Julie Verhanneman

Contact

 • 0471/20.14.52
 • julie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Universiteit Gent)
 • Bachelor in de toegepaste psychologie (Hogeschool West-Vlaanderen)
 • Bijscholing en internationale workshops (o.a. rond burn-out, geluk en welzijn, suïcidepreventie, ...)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: sociaal-emotionele problemen (stress, burn-out, depressieve klachten, angst, …)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 962131425
 • Visumnummer 343233

Ervaring

 • Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede Menen (dagkliniek De Pendel en opnameafdeling Kade voor persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematieken)
 • PAAZ-afdeling AZ Delta
 • Privépraktijk
 • Bijzondere jeugdzorg VZW Onze Kinderen
Meer weten over Stijn
close

Stijn Demeulemeester

Contact

 • 0492/63.99.12
 • stijn@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie (KU Leuven)

Doelgroepen

 • Jongeren en jongvolwassenen  die om eender welke reden vastlopen in hun ontwikkeling, omwille van emotionele/psychische moeilijkheden (bv.  Angstklachten, stress, identiteitscrisis, rouw, ...)

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 971127908
 • Visumnummer 315545

Ervaring

 • Bijzondere jeugdzorg Onze Kinderen afdelingen: De Tremel (3-14j) en De Tuba (12-18j)
 • Kliniek Sint-Jozef, afdelingen: Eenheid Jongvolwassenen, Eenheid Jeugd behandeling, Eenheid Jeugd Kortverblijf, Eenheid Ontwenning, Eenheid ACT dag (volwassenen), Eenheid Ouderen.
Meer weten over Joyce
close

Joyce Hardy

Contact

 •  Joyce@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KuLeuven)
 • Bachelor Maatschappelijk Assistent (Vives Kortrijk)
 • Preventieadviseur III (Vives Kortrijk)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Seksueel verlangen (verminderd, overmatig, geen, verschil tussen partners, verslaving)
 • Opwinding (geen, overmatig, afwezig, erectiestoornis)
 • Orgasme (geen, te snel)
 • Ejaculatie (te vroeg, te laat, geen, vrouwelijke ejaculatie)
 • Pijn (voor/tijdens/na het vrijen, dyspareunie, vaginisme)
 • Hyperseksualiteit, onzekerheden, seksuele remmingen, verliefdheid en relaties, seksuele oriëntatie of genderidentiteit, invloed van medicatie, zorgen gerelateerd aan ziekte en/of beperking, seksuele voorlichting, parafilieën, negatieve seksuele ervaringen

Ervaring

 • Çavaria, Gent
Meer weten over Nele
close

Nele Derluyn

Contact

 • nele@praktijkdesleutelbloem.be - 0494/64.75.39
 • Erkend diëtiste – diabeteseducator:  RIZIV 5 61478 55 701

Opleiding

 • Professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat diabeteseducator (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Vorming “Tabakologie en Rookstopbegeleiding” (interuniversitaire opleiding)
 • Studiedagen en bijscholingen i.v.m. motiverende gespreksvoering, diabetes, laag FODMAP-dieet, glutenintolerantie, nutritie, voeding en burn-out, …

Doelgroep en specialisaties

 • Overgewicht en/of obesitas (volwassenen en kinderen)
 • ​Ondergewicht
 • EMO-eten
 • Rookstopbegeleiding
 • Diabeteseducatie (in kader van voortraject/zorgtraject diabetes type 2)
 • Voedingsaanpassingen bij diabetes type 1 en type 2, cholesterolproblematiek, hart- en vaataandoeningen, voedingsallergieën en intoleranties, maag- en darmproblematiek, laag FODMAP-dieet, nierfunctiestoornissen, kanker, eetstoornissen, vegetarisme, zwangerschap, …

Lidmaatschappen

 • VBVD – Vlaamse Beroepsvereniging van diëtisten
 • Diabetesliga
 • Vlaamse coeliakievereniging
 • Eetexpert

Ervaring

 • Diëtiste oncologie (AZ Sint-Lucas, Brugge)
 • Teamhoofd maaltijdzorg (Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare)
 • Zelfstandig diëtiste-diabeteseducator-tabakoloog

Roeselare

Hortensiastraat 12 - 8800 Roeselare

Meer weten over Sophie
close

Sophie Vandenbroucke

Contact

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 872111096
 • Visumnummer: 278125
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Praktijkassistent Universiteit Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC).
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie
Meer weten over Leen
close

Leen Ottevaere

Contact

 • 0494/44.40.14
 • leen@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie (Ugent)
 • Bijscholing/meerdaagse workshop speltechnieken vanuit gedragstherapeutische visie
 • Studiedagen en workshops over diverse thema’s: ontwikkelingsstoornissen, emotionele problemen, gedragsproblemen, hechting, rouw,...
 • Permanente vorming: EMDR

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen (kleuters en lagere school) met ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornissen, ADHD, leerproblemen, gedragsproblemen…) en emotionele problemen (angst, rouw,…)
 • Ouders (opvoedingsondersteuning, psycho-educatie)

Lidmaatschappen

 • Belgische federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer: 872111731
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk
 • Intervisiewerkgroep ADHD in Sig

Ervaring

 • Klinisch psychologe - coördinator in Centrum voor Ambulante Revalidatie BOLT te Drongen (sinds 2010)
Meer weten over Stefanie
close

Stefanie Houthoofd

Contact

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie (Vives Kortrijk)
 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Systeemtherapeut i.o. (Interactie-Academie vzw, Antwerpen)
 • Vorming ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ (Interuniversitaire opleiding)

Doelgroep en specialisaties

 • Individuen (relationele problemen, verwerkingsmoeilijkheden bij een relatiebreuk of een scheiding, sociale moeilijkheden)
 • Koppels (communicatiemoeilijkheden, conflicten en ruzies, gevoelens van spanning, verdriet en wantrouwen)
 • Gezinnen (crisissituaties, opvoedingsproblemen, spanningen tussen gezinsleden, moeilijkheden bij echtscheidingen of nieuw samengestelde gezinnen)
 • Rookstopbegeleiding

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 902114211
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Visumnummer 277582

Ervaring

 • VZW Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen
 • Kliniek Sint-Jozef (Pittem) - AZ Sint-Jan (Brugge) - AZ Groeninge (Kortrijk)
 • Psychosociaal revalidatiecentrum TOV vzw (Roeselare)
Meer weten over Lieslot
close

Lieslot Cool

Contact

 • 0472/51.25.14
 • lieslot@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming Cognitieve Gedragstherapie (Ugent)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen
 • Diverse angstklachten, depressieve kenmerken, piekerproblemen, stress, onrust

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 922116169

Ervaring

 • Bijzondere jeugdzorgvoorziening de Walhoeve vzw
 • Eerstelijnspsycholoog regiohuis HAKI (Ingelmunster)
Meer weten over Horanka
close

Horanka Uyttenhove

Contact

 • 0474/100 680
 • horanka@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Vorming ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ (Interuniversitaire opleiding)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie i.o.
 • Bijscholingen binnen de Motiverende Gespreksvoering
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

Volwassenen:

 • Problemen met verslaving (alcohol, softdrugs, ...)
 • Depressieve en stemmingsklachten en burn out
 • Angst en paniekaanvallen, sociale angst, laag zelfbeeld
 • Stress en psychosomatische klachten (tinnitus, slaapproblemen, spanningsklachten, ...)
 • Rookstopbegeleiding

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 942118506
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

Ervaring

 • Kliniek Sint-Jozef Pittem
 • Arbeidscoach GGZ - vzw TOV Rumbeke
 • Gezondheidspsychologe - AZ Delta Roeselare
Meer weten over Justine
close

Justine Deltour

Contact

 • 0491/74 08 21
 • justine@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten (KULeuven)
 • Opleiding beantwoorder chat Awel
 • Experiëntieel psychotherapeut i.o.
 • Verschillende vormingen en studiedagen: Jongeren en veerkracht, studiedag van vertrouwenscentrum kindermishandeling en basisopleiding suïcidepreventie, enz..

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsproblemen…) en sociaal-emotionele problemen (zelfbeeld, sociale vaardigheden, angst, depressieve klachten,…)
 • Ouders (opvoedingsondersteuning)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer: 952122629

Ervaring

 • OC Sint-Idesbald, Ten bunderen
 • CGG Largo, ervaring met diverse problematieken
 • vrijwilliger Awel (chat)
Meer weten over Marie
close

Marie Callewaert

Contact

 • 0497/25.14.30
 • marie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Postgraduaat systeemtherapie (UGent) i.o.
 • Verschillende opleidingsdagen: oa Non verbale expressie in klinische psychotherapie; Uitdagingen voor herstel van verslaving: de rol van behandeling, zelfhulp en andere mechanismen die tot verandering leiden, enz..

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen (sociale vaardigheden, rouw, angst, depressie, stress/onrust, middelenmisbruik, trauma, piekeren, relationele problemen, verwerkingsmoeilijkheden bij een relatiebreuk of scheiding)
 • Koppels (communicatiemoeilijkheden, conflicten, gevoelens van spanning, verdriet en wantrouwen)

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942119541
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Ervaring

 • Kliniek Sint-Jozef Pittem
Meer weten over Nele
close

Nele Derluyn

Contact

 • nele@praktijkdesleutelbloem.be - 0494/64.75.39
 • Erkend diëtiste – diabeteseducator:  RIZIV 5 61478 55 701

Opleiding

 • Professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat diabeteseducator (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende)
 • Vorming “Tabakologie en Rookstopbegeleiding” (interuniversitaire opleiding)
 • Studiedagen en bijscholingen i.v.m. motiverende gespreksvoering, diabetes, laag FODMAP-dieet, glutenintolerantie, nutritie, voeding en burn-out, …
 • Intervisies

Doelgroep en specialisaties

 • Overgewicht en/of obesitas (volwassenen en kinderen)
 • Ondergewicht
 • EMO-eten
 • Rookstopbegeleiding
 • Diabeteseducatie (in kader van voortraject/zorgtraject diabetes type 2)
 • Voedingsaanpassingen bij diabetes type 1 en type 2, cholesterolproblematiek, hart- en vaataandoeningen, voedingsallergieën en intoleranties, maag- en darmproblematiek, laag FODMAP-dieet, nierfunctiestoornissen, kanker, eetstoornissen, vegetarisme, zwangerschap, …

Lidmaatschappen

 • VBVD – Vlaamse Beroepsvereniging van diëtisten
 • Diabetesliga
 • Vlaamse coeliakievereniging
 • Eetexpert

ERVARING

 • Diëtiste oncologie (AZ Sint-Lucas, Brugge)
 • Teamhoofd maaltijdzorg (Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare)
 • Zelfstandig diëtiste-diabeteseducator-tabakoloog
Meer weten over Thibaut
close

Thibaut Demeyere

Contact

 • 0497/68.21.11
 • thibaut@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Permanente vorming bemiddeling in familiezaken (Ugent & UA)
 • Systeemtherapeut i.o. (UGent)
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Bemiddeling

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 911119106
 • Visumnummer 262131
 • Lid van het forum bemiddeling Kortrijk

Ervaring

 • Werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Gent
 • Co-auteur Gerechtelijke bemiddeling (2016 Uitgever: die Keure)
 • Gastspreker thema alternatieve conflictoplossing
 • Practicumbegeleiding in de masteropleiding klinische psychologie
Meer weten over Valérie
close

Valérie Vandorpe

Contact

 • 0473/46.26.13
 • valerie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de toegepaste psychologie (VIVES)
 • Master in de klinische psychologie (KU Leuven)
 • Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie i.o. (KU Leuven)
 • Opleidingsdagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • (Jong)volwassenen en ouderen: klachten van stress, depressieve gevoelens, (sociale) angsten, verdriet, zingeving en zingevingsvragen, laag zelfbeeld, faalangst, piekeren, negatief lichaamsbeeld, rouwverwerking, traumaverwerking, middelenmisbruik, onzekerheid over seksuele thema's, eenzaamheid, echtscheiding en identiteitsproblemen
 • Koppels: communicatiemoeilijkheden, gevoelens van spanningen, thema's rond seksualiteit, vertrouwen en wantrouwen
 • Gezinnen: familiale moeilijkheden, spanningen tussen gezinsleden, opvoedingsproblemen, kind-ouder problemen en moeilijkheden bij echtscheidingen of bij nieuw samengestelde gezinnen

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 932119455
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Visum nummer: 261704

Ervaring

 • Psycholoog PZ Onzelievevrouw Brugge
Meer weten over Jore
close

Jore Wesenbeek

Contact

 • 0485/84.54.17
 • Jore@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat systeemtheoretische psychotherapie  i.o. (Interactie-Academie)
 • Permanente vorming: basisopleiding EMDR deel 1
 • Diverse studiedagen en workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen/koppels:
  Emotionele moeilijkheden (stress, angst, paniek, fobieën, burn-out klachten, traumatische ervaringen, rouwverwerking, depressieve gevoelens, onzekerheid, negatief zelfbeeld, …)
  Relationele moeilijkheden (moeilijkheden in de partnerrelatie en seksualiteit, gezinsproblematiek, echtscheiding, …)
  Identiteit-, gender- en levensvragen.

Lidmaatschappen

 • Belgische federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP)
 • EMDR-Belgium
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer: 911114915
 • Visumnummer 263934

Ervaring

 • Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent
 • ​​​​Praktijk Psychotherapie Gent
Meer weten over Joy
close

Joy Vandenberghe

Contact

 • 0474/74.53.98
 • joy@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie afstudeerrichting Klinische psychologie (Vives Kortrijk)

Doelgroep

 • Kinderen
  sociaal- emotionele problemen: angst, depressieve klachten, laag zelfbeeld, eetstoornissen, piekeren, faalangst, rouw, scheiding, gedragsproblemen, sociale vaardigheden…
  ontwikkelingsproblemen: slaapproblemen, enuresis, ADHD, ASS, leerproblemen…
 • Opvoedingsondersteuning

Lidmaatschappen

 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 942125636

Ervaring

 • Medische psychologie - Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth UZ Gent
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie de Korbeel te Kortrijk
 • Munnange Counseling Center- Entebbe, Uganda
 • Kinder- en jeugdpschiatrie Twoape Ieper
Meer weten over Geert
close

Contact

 • geert@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor ziekenhuisverpleegkunde
 • Master in het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven)
 • Erkend KernTalentenanalist
 • Gecertificeerd stress- en burn-outcoach (Better Minds at Work)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: Mensen die zich vragen stellen over hun job: waarom voel ik me niet gelukkig (meer) in mijn werk? Kan ik voldoende de zaken waar ik goed in ben (en die ik graag doe) kwijt in mijn job? Wat geeft me energie en wat kost me energie? Welk werk past er echt bij mij? In welke richting moet ik denken voor een nieuwe job? …

Ervaring

 • 20 jaar leidinggevende ervaring (met bijzondere interesse voor HR) als directeur zorg en algemeen directeur in de residentiële ouderenzorg
 • Ruime ervaring als loopbaanbegeleider
Meer weten over Joyce
close

Joyce Hardy

Contact

 • Joyce@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KuLeuven)
 • Bachelor Maatschappelijk Assistent (Vives Kortrijk)
 • Preventieadviseur III (Vives Kortrijk)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Seksueel verlangen (verminderd, overmatig, geen, verschil tussen partners, verslaving)
 • Opwinding (geen, overmatig, afwezig, erectiestoornis)
 • Orgasme (geen, te snel)
 • Ejaculatie (te vroeg, te laat, geen, vrouwelijke ejaculatie)
 • Pijn (voor/tijdens/na het vrijen, dyspareunie, vaginisme)
 • Hyperseksualiteit, onzekerheden, seksuele remmingen, verliefdheid en relaties, seksuele oriëntatie of genderidentiteit, invloed van medicatie, zorgen gerelateerd aan ziekte en/of beperking, seksuele voorlichting, parafilieën, negatieve seksuele ervaringen

Ervaring

 • Çavaria, Gent
Meer weten over Annelies
close

Annelies Deforche

Contact

 • 0468/47.00.50
 • annelies@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master Klinische Psychologie (UGent)
 • Bachelor Toegepaste Psychologie (Howest)
 • Bijscholing (oa. rond positieve psychologie, basisopleiding suïcidepreventie,..)
 • Kortdurende opleiding kindertherapie (Psy10)

Doelgroep

 • Kinderen, jongeren en hun ouders, jongvolwassenen: Sociaal-emotionele problemen (oa. laag zelfbeeld, angst, depressieve klachten, piekeren, eetmoeilijkheden, sociale vaardigheden..), gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie (erkenningsnummer: 932127681)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)

Ervaring

 • Centrum voor Leerlingbegeleiding
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent
 • Pediatrie AZ Damiaan
Meer weten over Marie-Charlotte
close

Marie-Charlotte Bockelandt

Contact

 • 0472/61.29.06
 • marie-charlotte@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie (UGent)

Doelgroepen

 • Volwassenen: sociaal-emotionele problemen (stress, burn-out, depressieve klachten, trauma, angst, … )

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen
 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 962127762
 • Visumnummer 315973

Ervaring

 • Afdeling angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen Sint-Jozefskliniek, Pittem.
Meer weten over Joke
close

Joke Hellin

Contact

 • 0468/51.87.71
 • Jokehellin@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master of Science in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent)
 • Assertiviteitscoach (Centrum Voor Afstandsonderwijs)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongvolwassenen en volwassenen met moeilijkheden in het interpersoonlijk functioneren (relaties), communicatieproblemen en relationele conflicten, stemmingsstoornissen (depressie, …), angstklachten (sociale angst, OCD, specifieke fobie, paniek, …), assertiviteit / zelfvertrouwen / zelfbeeld, add en adhd

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 972126673
 • Visumnummer 305279

Ervaring

 • kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te Pittem: afdeling Psychosociale Revalidatie (EPR) en Volwassenen Kortverblijf (VKK). Doelgroep: angst-, stemmings-, aanpassings- en persoonlijkheidsproblematieken individuele psychotherapie, contextgesprekken, leefgroepwerking, begeleidingswerk, groepstherapieën (MBT, ACT, DGT/ vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, psycho-educatie, positieve psychologie, piekertraining,mindfulness, …)
 • Vrijwilliger Pillar chat project (online hulpverlening).
Meer weten over Lore
close

Lore Wydooghe

Contact

 • 0495/19.39.13
 • lorew@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (UGent)
 • Suïcidepreventie-reflex (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)

Doelgroep en specialisaties

 • Jongeren (en hun ouders), jongvolwassenen en volwassenen: 
  Sociaal-emotionele problemen: angstklachten, paniek, stress, burn-out, piekeren, onrust, trauma, laag zelfbeeld, depressieve klachten, relationele problemen, emotieregulatieproblemen

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 962130138
 • Visumnummer 328423

Ervaring

 • Klinische stage kinder- en jeugdpsychiatrie UZGent
 • O.C. Sint-Idesbald, De Zilten

Meer weten over Jelina
close

Jelina Seynaeve

Contact

 • 0487/30.91.29
 • jelina@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de psychologie - afstudeerrichting klinische psychologie (UGent)

Doelgroep en specialisaties

 • Onderzoek bij ontwikkelingsmoeilijkheden (screening en diagnostiek).
 • Intelligentie-onderzoek
 • Ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren met ontwikkelings-, emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden.
 • Opvoedingsondersteuning 

Lidmaatschap

 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 982131850
 • Visumnummer: 347114

Ervaring

 • CAR De Klinker te Ieper

Ieper

Meer weten over Sophie
close

Sophie Vandenbroucke

Contact

 • 0479/51.04.93
 • sophie@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (Ugent)
 • Doctor in de psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat ‘cognitieve gedragstherapie’ (Ugent)
 • Bijscholingen binnen de relaxatietherapie
 • Studiedagen en andere workshops

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en ouders (emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden; ontwikkelingsproblemen en opvoedingsondersteuning)
 • Volwassenen: psychosomatische klachten en pijnklachten (chronische pijn, hyperventilatie, chronische aandoeningen, fibromyalgie, oorsuizingen, cvs, slaapproblemen, spanningsklachten, stress, burn-out…)

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 872111096
 • Visumnummer 278125
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de psychologenkring regio Kortrijk

Ervaring

 • Doctor-assistent aan de Universiteit van Gent
 • Praktijkassistent Universiteit Gent
 • Co-auteur ‘Psychopathologie-Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015 Uitgever: De Tijdstroom)’
 • Co-auteur 'Pain and Consciousness - Out of sight but not out of mind: The role of vision in pain perception.' (in press: IASP Press, Washington DC).
 • Auteur van wetenschappelijke A1 publicaties met betrekking tot gezondheidspsychologische thema's
 • Gastspreker en lesgever gezondheidspsychologische thema’s en gedragstherapie
Meer weten over Femke
close

Femke Vandenbroucke

Contact

 • 0478/66.42.75
 • femke@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische psychologie (KU Leuven)
 • Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen (KU Leuven)
 • Postgraduaat cognitieve gedragstherapie i.o. (KU Leuven)
 • Diverse studiedagen

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen en jongeren (en hun ouders): Sociaal-emotionele problemen (angst, woedebuien, depressieve stemming/klachten,  gedragsproblemen, dwang, spanning, …)
  Trauma, rouw- en verlieservaringen
  Relationele- en identiteitsproblemen (zelfvertrouwen, faalangst)
  Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS)
 • ​Volwassenen: ASS, AD(H)D, intelligentieonderzoek

Lidmaatschappen

 • Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • ​Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 942122576
 • Visumnummer: 263571
 • Leuvense Alumni Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (LAPP)

Ervaring

 • WVCB, diagnostiek ontwikkelingsstoornissen
 • De Korbeel, kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Arteveldehogeschool, gastdocent kinderpsychopathologie
Meer weten over Geert
close

Contact

 • geert@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor ziekenhuisverpleegkunde
 • Master in het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven)
 • Erkend KernTalentenanalist
 • Gecertificeerd stress- en burn-outcoach (Better Minds at Work)

Doelgroep en specialisaties

 • Volwassenen: Mensen die zich vragen stellen over hun job: waarom voel ik me niet gelukkig (meer) in mijn werk? Kan ik voldoende de zaken waar ik goed in ben (en die ik graag doe) kwijt in mijn job? Wat geeft me energie en wat kost me energie? Welk werk past er echt bij mij? In welke richting moet ik denken voor een nieuwe job? …

Ervaring

 • 20 jaar leidinggevende ervaring (met bijzondere interesse voor HR) als directeur zorg en algemeen directeur in de residentiële ouderenzorg
 • Ruime ervaring als loopbaanbegeleider
Meer weten over Joy
close

Joy Vandenberghe

Contact

 • 0474/74.53.98
 • joy@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie afstudeerrichting Klinische psychologie (Vives Kortrijk)

Doelgroep

 • Kinderen: sociaal- emotionele problemen: angst, depressieve klachten, laag zelfbeeld, eetstoornissen, piekeren, faalangst, rouw, scheiding, gedragsproblemen, sociale vaardigheden…
  ontwikkelingsproblemen: slaapproblemen, enuresis, ADHD, ASS, leerproblemen…
  Opvoedingsondersteuning
 • Volwassenen: sociaal- emotionele problemen zoals trauma en verlies, depressie, angst, zelfvertrouwen, stress en burn-out.

Lidmaatschappen

 • Gentse Alumni Psychologie (GAP)
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 942125636

Ervaring

 • Medische psychologie - Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth UZ Gent
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie de Korbeel te Kortrijk
 • Munnange Counseling Center- Entebbe, Uganda
 • Kinder- en jeugdpschiatrie Twoape Ieper

 

 

Meer weten over Joyce
close

Joyce Hardy

Contact

 • Joyce@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Seksuologie (KuLeuven)
 • Bachelor Maatschappelijk Assistent (Vives Kortrijk)
 • Preventieadviseur III (Vives Kortrijk)

Doelgroep en specialisaties

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Seksueel verlangen (verminderd, overmatig, geen, verschil tussen partners, verslaving)
 • Opwinding (geen, overmatig, afwezig, erectiestoornis)
 • Orgasme (geen, te snel)
 • Ejaculatie (te vroeg, te laat, geen, vrouwelijke ejaculatie)
 • Pijn (voor/tijdens/na het vrijen, dyspareunie, vaginisme)
 • Hyperseksualiteit, onzekerheden, seksuele remmingen, verliefdheid en relaties, seksuele oriëntatie of genderidentiteit, invloed van medicatie, zorgen gerelateerd aan ziekte en/of beperking, seksuele voorlichting, parafilieën, negatieve seksuele ervaringen

Ervaring

 • Çavaria, Gent
Meer weten over Joke
close

Joke Hellin

Contact

 • 0468/51.87.71
 • Jokehellin@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master of Science in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent)
 • Assertiviteitscoach (Centrum Voor Afstandsonderwijs)

Doelgroep en specialisaties

Jongvolwassenen en volwassenen met:

 • moeilijkheden in het interpersoonlijk functioneren, communicatieproblemen en relationele conflicten
 • stemmingsstoornissen (depressie, …)
 • angstklachten (sociale angst, OCD, specifieke fobie, paniek, …)
 • assertiviteit / zelfvertrouwen / zelfbeeld
 • add en adhd

Lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 972126673
 • Visumnummer 305279

Ervaring

 • Klinische stage in kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te Pittem: afdeling Psychosociale Revalidatie (EPR) en Volwassenen Kortverblijf (VKK). Doelgroep: angst-, stemmings-, aanpassings- en persoonlijkheidsproblematieken
 • individuele psychotherapie, contextgesprekken, leefgroepwerking, begeleidingswerk, groepstherapieën (MBT, ACT, DGT/ vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, psycho-educatie, positieve psychologie, piekertraining,mindfulness, …)
 • Vrijwilliger Pillar chat project (online hulpverlening).
Meer weten over Ulla
close

Ulla Hollebeke

Contact

 • 0474/70.62.51 
 • ulla@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Suïcidepreventie bij jongeren en volwassenen
 • Studiedagen en workshops

Doelgroep & specialisaties

 • Jongeren (& ouders); relationele problemen, suïcidale gedachten (crisishulp), slaapproblemen
 • Volwassenen : Ouderen (rouw en verlies, diagnostiek, zingevingsproblemen, depressie & angstklachten) 
  Algemeen: Stress-gerelateerde klachten, spanningsklachten, angst- en paniekklachten, burn-out, depressieve klachten, piekeren, negatief zelfbeeld, psychosomatische klachten, hechtingsproblematiek, emotieregulatieproblemen
  Screening bij vermoeden van ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD, ASS)

Lidmaatschappen

 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 922130361
 • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen

Ervaring:

 • Jongerenbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg (vzw O2)
 • CGG Gent (instap- & ouderenteam)
 • PAAZ-afdeling Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (crisishulp).
Meer weten over Elisa
close

Elisa Moeyersoons

Contact

 • 0493/48.56.63
 • elisa@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Bachelor in de Orthopedagogie (HoGent)
 • Master in de Klinische Psychologie (Ugent)
 • Postgraduaat psychotherapie (UGent)

Doelgroep & specialisaties

 • Jongeren en volwassenen die het gevoel hebben vast te zitten of last hebben van terugkerende problemen die hun belemmeren voldoening te halen uit hun school, werk of dagelijkse bezigheden.
  Gezondheidsproblemen, lichamelijke klachten, angst/paniek, depressieve klachten, spanning/stress, emotionele problemen, relationele moeilijkheden, identiteits- en levensvragen...

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Psychologencommissie: Erkenningsnummer 952130961
 • Visumnummer 339736

Ervaring

 • MFC Sint-Lodewijk
 • VZW Villa Omaar
Meer weten over Jelina
close

Jelina Seynaeve

Contact

 • 0487/30.91.29
 • jelina@praktijkdesleutelbloem.be

Opleiding

 • Master in de psychologie - afstudeerrichting klinische psychologie (UGent)

Doelgroep en specialisaties

 • Onderzoek bij ontwikkelingsmoeilijkheden (screening en diagnostiek).
 • Intelligentie-onderzoek
 • Ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren met ontwikkelings-, emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden.
 • Opvoedingsondersteuning

Lidmaatschap

 • Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 982131850
 • Visumnummer: 347114

Ervaring

 • CAR De Klinker te Ieper