​Volwassenen

Onderzoek naar ADHD of autisme kan op elke leeftijd ingepland worden. Ook volwassenen kunnen dus in de praktijk terecht voor psychodiagnostische onderzoeken hieromtrent.

Na een verkennend intakegesprek wordt beslist of verder onderzoek aangewezen is. Tijdens verder onderzoek worden diverse vragenlijsten, een diagnostisch interview en evt. een intelligentieonderzoek afgenomen. Daarnaast wordt uw voorgeschiedenis, vroegontwikkeling en de huidige symptomen bevraagd. Er wordt aandacht besteed aan het functioneren op beroepsvlak en relationeel. Indien noodzakelijk worden de ouders en de partner geraadpleegd voor meer informatie over het functioneren nu en als kind, door middel van gesprek of door middel van vragenlijsten.

Na de diverse onderzoeken worden alle bevindingen samengevat in een psychodiagnostisch verslag. Een neuroloog of een psychiater baseert zich dan op dat verslag om een definitieve diagnose te stellen. Je kan na het onderzoek ook in onze groepspraktijk terecht voor de verdere begeleiding of behandeling.