Doelgroep

Overweeg je om te stoppen met roken?
• Heb je beslist om te stoppen met roken?
• Ben je gestopt met roken en wil je hulp om dit vol te houden?
• Of ben je terug hervallen?

Velen trachten te stoppen met roken, vaak op eigen wilskracht, zonder hulp van middelen of begeleiding. Uit onderzoek weten we dat slechts een minderheid hier in slagen. Met behulp van een erkend tabakoloog en hulpmiddelen kan je de kans tot een definitieve rookstop verdubbelen.

Zowel jongere als volwassene, die informatie of begeleiding zoeken voor het stoppen met tabaksproducten (sigaretten, roltabak, sigaren, … ) kunnen bij ons terecht.
 

Werking

U kan uit eigen beweging telefonisch een afspraak maken of na doorverwijzing van een arts of andere hulpverlener. We voorzien in een individueel gerichte aanpak waarbij informatie, gepersonaliseerd advies en kwaliteitsvolle opvolging centraal staan. We werken nauw samen met de door u gekozen huisarts.

Het eerste gesprek duurt 45 min. We exploreren het huidig rookstopgedrag, eerdere stoppogingen en rookgeschiedenis. We bespreken ons plan van aanpak, bepalen een rookstopdag en kijken hoe we ons het best kunnen voorbereiden op een rookstoppoging. Waar nodig wordt er informatie gegeven. We overleggen met welke hulpmiddelen u aan de slag kan.

De volgende consultaties zijn follow-up sessies en duren 30 min. Gemiddeld zijn er 3 à 4 opvolgsessies nodig, dit kunnen er steeds meer of minder zijn afhankelijk van de behoefte en behandelplan van de persoon in kwestie.
 

Tarieven

Vanaf 1 januari 2017 gebeurt de terugbetaling van prestaties van rookstopbegeleiding niet meer via het RIZIV, maar via de Vlaamse overheid. Er zullen dan geen prestatiebriefjes meer worden uitgeschreven door de tabakoloog. Alles gebeurt via een web-based facturatiesysteem. Het is belangrijk dat u tijdens de eerste consultatie uw paspoort meebrengt. U betaalt €7,5 per kwartier wanneer u geen recht heeft op een verhoogd tegemoetkoming en €1 per kwartier wanneer u wel recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Er wordt tevens met een 48-puntensysteem gewerkt. U krijgt elk jaar (opnieuw) 48 punten, per kwartier worden er 3 punten afgetrokken. Er gaan dus bij elke begeleiding punten af, afhankelijk van de duur van de sessie.

U kan uitgebreide informatie raadplegen op volgende website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/rookstopbegeleiding.