Privacy

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. We delen geen informatie met derden tenzij je daar zelf om vraagt. Je kiest zelf of wij contact houden met je huisarts of je doorverwijzer. Wij waarborgen uiterste discretie en respect voor persoonlijke waarden en overtuigingen.